Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow Складові міжнародної економічної глобалізації

Головні вектори геополітичної спрямованості зовнішньоекономічної політики України

Зовнішньоекономічну діяльність держави Я. А. Жаліло визначає, як засновану на взаємовигідних економічних відносинах діяльність у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили, передачі технологій [10, c.51] Зовнішньоекономічна діяльність, як і будь-які операції, що здійснюються суб'єктами господарського права, має свої особливості.

Особливості зовнішньоекономічної діяльності держави

Рис. 2. Особливості зовнішньоекономічної діяльності держави

Функціями зовнішньоекономічної діяльності є:

­ організація та обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами та результатами праці в їх матеріальній та вартісній формах;

­ міжнародне призначення споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці;

­ організація міжнародного грошового обігу.

У наведеній схемі (рис.3) розкрито мету і результати зовнішньоекономічної діяльності держави, фактори, які впливають на процес її здійснення, а також взаємозв'язок між її суб'єктами та об'єктами.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності відбувається зв'язок між двома країнами: країною-експортером та країною-імпортером (1, 2). Він полягає в здійсненні реалізації товарів, послуг, трансфертів та капіталу: з однієї сторони країна-експортер реалізує об'єкти ЗЕД (4, 5), а з іншого боку країна-імпортер отримує ці об'єкти (3, 6). Часто у цьому процесі залучені посередники, за допомогою яких здійснюються експортно-імпортні операції (7-11).

Система зовнішньоекономічної діяльності

Рис. 3. Система зовнішньоекономічної діяльності

Головними напрямками геополітичної спрямованості зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі є поширення економічної інтеграції в світову економіку Україна шляхом вступу в СОТ, різні заходи до входження в Європейське співтовариство, підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС та інше.

Україна, маючи високий експортний потенціал, використовує його не достатньо ефективно. Спостерігається зменшення вартісних обсягів експорту, що свідчить про кризовий стан виробництва, зорієнтованого переважно на експорт (табл.1). Головні експортно-орієнтовані галузі залишаються надзвичайно енергоємними, що робить їх критично залежними від імпортних енергоносіїв та обмежує можливості нарощування експорту за рахунок девальвації національної валюти. Більшість національної продукції не відповідає європейським стандартам, що призводить до низької конкурентоспроможність української продукції.

Таблиця 1 Динамка експорту товарів та послуг України за період з 2013 року по 2015 рік, млн. дол. США [5]

Показник

Період

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2013

2014

2015

2015/ 2013

2015/ 2014

2015/ 2013

2015/ 2014

Експорт товарів, у т.ч.

62305,9

53913,5

38134,8

-24171,1

-15778,7

-38,79

-29,27

у країни СНД

21672,1

14887,3

7808,7

-13863,4

-7078,6

-63,97

-47,55

у країни ЄС

16573,5

17004,7

13250,6

-3322,9

-3754,1

-20,05

-22,08

у інші країни

24060,3

22021,5

17075,5

-6984,8

-4946

-29,03

-22,46

Експорт послуг, у т.ч.

14233,2

11273,3

9551,1

-4682,1

-1722,2

-32,90

-15,28

у країни СНД

5814,9

4008,9

3518,5

-2296,4

-490,4

-39,49

-12,23

у країни ЄС

4195,7

3889

2859,2

-1336,5

-1029,8

-31,85

-26,48

у інші країни

4222,6

3375,4

3173,4

-1049,2

-202

-24,85

-5,98

Експорт товарів та послуг, у т.ч.

76539,1

65186,8

47685,9

-28853,2

-17500,9

-37,70

-26,85

у країни СНД

27487,0

18896,2

11327,2

-16159,8

-7569

-58,79

-40,06

у країни ЄС

20769,2

20893,7

16109,8

-4659,4

-4783,9

-22,43

-22,90

у інші країни

28282,9

25396,9

20248,9

-8034,0

-5148

-28,41

-20,27

Як видно з даних таблиці 1, за період з 2013 року по 2015 рік загальний обсяг експорту товарів та послуг України у країні світу зменшився на 28853,2млн. дол. США або на 37,7%. При цьому треба відмітити, що скорочення експорту відбувалося як у 2014 році так і у 2015 році. Так у 2015 році у порівнянні з 2014 роком експорт товарів та послуг скоротився на 17500,9 млн. дол. США або на 26,85%. Негативним фактором зовнішньої торгівлі України є одночасне скорочення як експорту товарів, так і експорту послуг. Так експорт товарів за аналізуємий період скоротився на 24171,1 млн. дол.. США або на 38,79%, а експорт послуг скоротився на 32,9% або на 4681,1 млн. дол. США. Як розглядати скорочення обсягів експорту за країнами світу, то треба відмітити, що зменшення обсягів зовнішньої торгівлі відбувалося за усіма країнами світу. Так обсяг експорту товарів та послуг до країн СНД за період з 2013 року по 2015 рік скоротився на 16159,8 млн. дол. США або на 58,79%. Це можна пояснити напруженими політичними та економічними стосунками с Російською Федерацією, яка є основним експортером України у складі країн СНД. Так, 16 червня 2014 року РФ ввела обмеження на ввіз картоплі з України. Також в цей же час було введено обмеження на ввіз на свою територію м'яса та молочної продукції українського виробництва, 29 липня 2014 року РФ залишилася також без рибних, овочевих та фруктових консервів. З 15 серпня 2014 року в РФ діє заборона на ввіз алкогольних напоїв деяких українських виробників, серед них - пиво виробництва ПАТ «Оболонь», пивні напої виробництва ПАТ «САН ІнБев Україна», спиртні напої ТОВ «Українська дистрибуційна компанія». На початку вересня 2014 року російське відомство Росспоживнагляд зупинив імпорт в Росію кондитерських виробів українського виробництва «Конти» та «АВК». Окрім цього Росія літом 2013 року заборонила ввіз на свою територія кондитерських виробів продукції «Рошен». З 22 жовтня 2014 року РФ ввела тимчасову заборону поставки всієї рослинної продукції з України.

Але у 2014 році відбулися дуже вагомі зміни в політичній діяльності України. 27 червня 2014 року головами держав та урядів Європейського Союзу та Президентом України Петром Порошенком у Брюсселі була підписана Угода про асоціацію між ЄС та Україною. Важливою складовою цієї угоди є положення про створення поглибленої зони вільної торгівлі. При цьому, ЄС в односторонньому порядку надав Україні автономні торговельні преференції, застосування яких розпочалось з 23 квітня 2014 року. Незважаючи на ці пільги та преференцію експорт товарів та послуг України до країн ЄС скоротився за період з 2013 року по 2015 рік на 4659,4,2 млн. дол. США або на 22,43%. При чому, якщо у 2014 році експорт товарів та послуг збільшився у порівнянні з 2013 роком на 124,5 млн. дол. США, то вже у 2015 році спостерігалося різке зниження обсягу експорту товарів та послуг на 4783,9 млн. дол.. США або на 22,9%. За аналізований період також скоротився експорт товарів та послуг до інших країн світу, крім країн ЄС та СНД, на 8034,0 млн. дол. США або 28,41%. При цьому треба відмітити, що з цими країнами не відбувався ні військовий конфлікт, на зміна умов зовнішньої торгівлі.

Як видно з даних таблиці 3.1., скорочення експорту товарів та послуг відбувалося за усіма групами країн. Проаналізуємо детальніше структуру експорту України (табл. 2)

Таблиця 2 Динаміка структури експорту товарів та послуг України за період з 2013 року по 2015 рік, % [5]

Показник

Період

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2013.

2014

2015

2015/ 2013

2015/ 2014

2015/ 2013

2015/ 2014

Експорт товарів, у т.ч.

81,40

82,71

79,97

-1,43

-2,74

-1,76

-3,31

у країни СНД

78,84

78,78

68,94

-9,91

-9,85

-12,57

-12,50

у країни ЄС

79,80

81,39

82,25

2,45

0,87

3,07

1,06

у інші країни

85,07

86,71

84,33

-0,74

-2,38

-0,87

-2,75

Експорт послуг, у т.ч.

18,60

17,29

20,03

1,43

2,74

7,71

15,82

у країни СНД

21,16

21,22

31,06

9,91

9,85

46,83

46,41

у країни ЄС

20,20

18,61

17,75

-2,45

-0,87

-12,14

-4,65

у інші країни

14,93

13,29

15,67

0,74

2,38

4,97

17,92

Експорт товарів та послуг, у т.ч.

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

у країни СНД

35,91

28,99

23,75

-12,16

-5,23

-33,86

-18,06

у країни ЄС

27,14

32,05

33,78

6,65

1,73

24,50

5,40

у інші країни

36,95

38,96

42,46

5,51

3,50

14,91

8,99

Як видно з даних таблиці 2., у складі експорту України протягом період з 2013 року по 2015 рік переважав експорт товарів. Питома вага товарів у складі експорту України у 2013 році складала 81,4%, а за аналізований період зменшилась на 1,43% та склала у 2015 році 79,97%. Як видно істотних змін у загальній структурі експорту України за аналізований період не відбувалося. Також треба відмітити, що експорт товарів переважав у структурі експорту як до країн СНД, так і до країн ЄС та інших країн світу. Найбільшу питому вагу експорт товарів займає у структурі експорту до інших країн світу (84,33%), найменшу питому вагу експорт товарів займає до країн СНД (68,94%). При цьому треба відмітити, що у загальні структурі саме експорту до країн СНД відбулися найбільш значні зміни за аналізований період. Так у структурі експорту до країн СНД питома вага експорту послуг збільшилася на 9,91% у 2015 році у порівнянні з 2013 роком та склала 31,06%. Відповідно питома вага експорту товарів до країн СНД зменшилась на 9,91% та склала 68,94% у 2015 році.

У структурі експорту товарів та послуг за країнами за аналізований період відбулися значні зміни. Якщо у 2013 році найбільшу питому вагу у складі експорту товарів та послуг займав експорт у країни СНД (35,91%) та до інших країн (36,95%), то у 2015 році - експорт у інших країн світу (42,46%) та до країн ЄС (33,78%). Ці зміни відбулися внаслідок скорочення питомої ваги експорту товарів та послуг до країн СНД за аналізований період на 12,16% при одночасному збільшенні питомої ваги експорту до країн ЄС на 6,65% та експорту до інших країн на 5,51%. Динаміка експорту товарів та послуг представлена на рис. 4.

Динаміка експорту товарів та послуг України за період з 2013 по 2015 рік [5]

Рисунок 4. Динаміка експорту товарів та послуг України за період з 2013 по 2015 рік [5]

Як видно з даних рисунку 4, за період з 2013 року по 2015 рік спостерігалося постійне скорочення експорту в основному за рахунок зниження експорту товарів до країн СНД та ЄС. Скорочення експорту послуг не здійснило значного впливу на зменшення обсягів експорту України за аналізований період.

Основними країнами з яких імпортує товари Україна це країни ЄС та СНД. Проаналізуємо більш детально склад та динаміку імпорту товарів до України з метою виявлення країн, які є основними імпортерами товарів в Україну (табл. 3).

Таблиця 3 Динаміка імпорту товарів за країнами світу за період з 2013 року по 2015 рік, млн. дол. США [5]

Країни

Період

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2013

2014

2015

2015/ 2013

2015/ 2014

2015/ 2013

2015/ 2014

Білорусь

3586,6

3971,1

2449,1

-1137,5

-1522,0

-31,72

-38,33

Італія

2062,4

1508,6

976,1

-1086,3

-532,5

-52,67

-35,30

Китай

7446,2

5408,9

3770,1

-3676,1

-1638,8

-49,37

-30,30

Німеччина

6659,5

5360,2

3900,4

-2759,1

-1459,8

-41,43

-27,23

Польща

4052,4

3067,4

2324,5

-1727,9

-742,9

-42,64

-24,22

Російська Федерація

23097,6

12678,7

7485,1

-15612,5

-5193,6

-67,59

-40,96

США

2750,0

1926,5

1480,0

-1270,0

-446,5

-46,18

-23,18

Туреччина

1754,4

1298,2

851,2

-903,2

-447,0

-51,48

-34,43

Угорщина

1400,1

1463,9

1554,7

154,6

90,8

11,04

6,20

Франція

1725,6

1267,2

892,0

-833,6

-375,2

-48,31

-29,61

Інші країни

21299,8

16431,1

11819,1

-9480,7

-4612,0

-44,51

-28,07

Усього

75834,6

54381,8

37502,3

-38332,3

-16879,5

-50,55

-31,04

З даних таблиці 3 видно, що імпорт товарів скоротився за період з 2013 року по 2015 рік з усіх країн світу , які є основними імпортерами товарів в Україну крім Угорщини. Так імпорт з Угорщини до України за аналізований період збільшився на 154,6 млн. дол.. США або 11,04%.

Внаслідок взаємних економічних та політичних розбіжностей імпорт з РФ скоротився на 15612,5 млн. дол.. США або на 67,59%. Також за аналізований період спостерігається значне скорочення імпорту з провідних країн ЄС. Так імпорт з Італії скоротився на 1086,3 млн. дол. США або на 52,67%, з Німеччини - 2759,1 дол. США або на 41,43%, з Франції - на 833,6 млн. дол.. США або на 48,31%. Також спостерігалося значне скорочення імпорту з Китаю на 3676,1 млн. дол.. США або на 49,37%.

Таким чином можна констатувати, що основними імпортерами України на сучасному етапі є Російська Федерація, Німеччина, Китай, Польща та Білорусія (рис. 5).

Динаміка структури імпорту товарів з країн світу до України з 2013 року по 2015 рік [5]

Рисунок 5. Динаміка структури імпорту товарів з країн світу до України з 2013 року по 2015 рік [5]

Як видно з даних рисунку 5, за період з 2013 року по 2015 рік основним імпортером не зважаючи на значне зменшення обсягу імпорту залишалася Російська Федерація. Так за аналізований період питома вага імпорту з РФ скоротилася на 10,5% та склала у 2015 році 20,0%. Крім того значну питому вагу складі імпорту України має Німеччина 10.4%), Китай (10,1%), Білорусія (6,5%) та Польща 6,2%). Треба відмітити, що питома вага усіх основних імпортерів у загальному обсязі імпорту за аналізований період зросла крім РФ. Так, питома вага імпорту Білорусії збільшилась з 2013 року на 1,8%, Німеччини - на 1,6%, Польщі - на 0,9%.

Ми же визначили, що основними імпортерами послуг в Україну є країни ЄС. Проаналізуємо більш детально склад основних імпортерів послуг в Україну (табл. 4). Як видно з даних таблиці 4, за період з 2013 року по 2015 рік відбувалося зниження імпорту послуг за усіма провідними імпортерами послуг в Україну. Винятком є зростання імпорту послуг з Китаю, який збільшився на 44,7 млн. дол. США або на 82,7%. Найбільше скоротився імпорт послуг з Кіпру (на 735,9 млн. дол. США або на 72,3%). Це є позитивною тенденцією, оскільки Кіпр це офшорна зона і скорочення імпорту послуг з цього регіону свідчить про ефективність роботи керівництва України по боротьбі з корупційними схемами в економіці.

Таблиця 4 Динаміка імпорту послуг за країнами світу за період з 2013 року по 2015 рік, млн. дол. США [5]

Країни

Період

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

2013

2014

2015

2015/ 2013

2015/ 2014

2015/ 2013

2015/ 2014

Австрія

208,7

157,6

92,3

-116,4

-65,3

-55,77

-41,43

Білорусь

100,7

182,8

78,8

-21,9

-104

-21,75

-56,89

Великобританія

1060,3

686,2

662,7

-397,6

-23,5

-37,50

-3,42

Кіпр

1017,8

488,7

281,9

-735,9

-206,8

-72,30

-42,32

Китай

83,2

45,2

127,9

44,7

82,7

53,73

182,96

Німеччина

622,4

484,2

480,6

-141,8

-3,6

-22,78

-0,74

Російська Федерація

1233,0

874,1

659,3

-573,7

-214,8

-46,53

-24,57

США

361,6

264,1

285,8

-75,8

21,7

-20,96

8,22

Туреччина

212,7

142,6

196,5

-16,2

53,9

-7,62

37,80

Швейцарія

318,5

348,9

231,8

-86,7

-117,1

-27,22

-33,56

Інші країни

2304,1

2001,7

2046,8

-257,3

45,1

-11,17

2,25

Усього

7523,0

5676,1

5144,4

-2378,6

-531,7

-31,62

-9,37

Також треба відмітити, що значно скоротився імпорт послуг з Російської Федерації (на 573,7 млн. дол. США або 46,53%).

Скорочення імпорту послуг з РФ є наслідком економічних та політичних розбіжностей з керівництвом цією країною та введенням торгового ембарго на деякі українські товари. Треба відмітити, що склад основних імпортерів послуг значно відрізняється від складу імпортерів товарів. Так якщо серед найбільших імпортерів товарів були такі країни як Китай та Білорусь, то серед імпортерів послуг к найбільшим імпортерам можна віднести США та Великобританію. Німеччина та РФ залишаються провідними імпортерами як товарів , так і послуг (рис. 6).

Динаміка структури імпортерів послуг за 2013-2015 роки [5]

Рисунок 6. Динаміка структури імпортерів послуг за 2013-2015 роки [5]

Як видно на рисунку 6, основним імпортером послуг в Україну протягом періоду з 2013 року по 2015 рік була Російська Федерація. Незважаючи на зниження обсягу імпорту послуг за аналізований період на 573,7 млн. дол.. США питома вага РФ у загальному обсязі імпорту послуг зменшилася лише на 3,6% та склала у 2015 році 12,8%. Другім провідним імпортером послуг в Україну є Німеччина. При чому треба відмітити, що питома вага імпорту послуг з Німеччини в Україну за період з 2013 року по 2015 рік зросла на 1%. Зростання питомої ваги імпорту послуг з Німеччини відбулося внаслідок перевищення темпів зменшення загального обсягу імпорту послуг над скорочення обсягів імпорту послуг з Німеччини (31,62% та 22,78% відповідно).

Треба також відмітити значне скорочення питомої ваги імпорту послуг з Кіпру за аналізований період (на 8%). Якщо у 2013 році Кіпр був другим провідним імпортером послуг в Україну після РФ, то у 2015 році займав лише п'яту позицію після РФ, Німеччини, США та Швейцарії. Скорочення питомої вагу імпорту послуг з Швейцарії відбулося внаслідок значного перевищення темпів зменшення обсягів імпорту послуг з Кіпру над темпами скорочення загального обсягу імпорту послуг (72,3% та 31,62% відповідно).

Отже, Головними напрямками геополітичної спрямованості зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі є інтеграція до ЄС, співпраця з США та країнами Азії.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее