Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Товароведение arrow Автоматизація процесу ультрафільтрації води установки водопідготовки ТЕЦ

Література

 • 1 Афанасьев, А. Б.Гончаров; за ред. проф. М.В.Афанасьєва. - Харків : ІНЖЕК, 2003. - 410 с.
 • 2 Бойчик, І. М. Екоміка підприємства: навчальний посібник /І. М.Бойчик. - К.: Атіка, 2004. - 480 с.
 • 3 Економика предприятия / под ред. проф. Горфинкеля В.Я.,Швандара В.А. -М.: Юнити, 2000. - 718 с.
 • 4 Економіка підприємства : посібник для вузів / керівник авторськогоколективу І.М.Бойчик. - 2-ге видання виправлен, і доп. - К.: Каравела, 2001. - 292 с.: іл.
 • 5 Пантюхин А.Ф., Методическое пособие по выполнению курсовых и дипломных проектов. - Шостка
 • 6 Мацибора, В. І. Економіка підприємства : навчальний посібник /В.І. Мацибора. - К.: Каравела, 2008. -312 с.
 • 7 Мельник, Л. Г. Економіка підприємства : конспект лекцій;навчальний посібник / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. - Суми:Університетська книга, 2003. - 412 с.
 • 8 Сідун, В. А. Економіка підприємства: навчальний посібник / В. А.Сідун. - К.: ЦУЛ, 2003. - 436 с.
 • 9 Устенко, О. Л. Экономика предприятия : метод.пособие /О. Л.Устенко. - К.: Знання, 1999. - 43 с.
 • 10 Голубятников В. А., Шувалов В. В. Автоматизація виробничих процесів в хімічній промисловості: навчальний посібник. - М.: Хімія, 1985. - 352 с. : Ил.
 • 11 Ємельянов А. І., Капник О. В. Проектування систем автоматизації технологічних процесів: довід. посібник за змістом і оформленням проектів. - 3-е вид, перероб. і доп. - М.: Вища школа, 1983. - 400 с. : Ил. + 22 дод.
 • 12 Автоматичні прилади, регулятори і керуючі машини: довідковий посібник / За ред. Б.Д.Кошарского. - 3-е вид., Пер. і доп. - Л .: Машинобудування, 1976. - 880 с.
 • 13 Прилади для автоматизації: каталог продукції ОВЕН. - М .: Автоматизація, 2014. - 400с.
 • 14 Економіка підприємства: навчальний посібник / керівник авторського колективу А.Б. Шегда. - К. : Знання, 2005. - 431 с.
 • 15 Прилади для автоматизації автоматизації фірми «KRONE».- К .: Автоматизація, 2009. - 24с
 • 16 Колонтаєвський Ю.П. Електроніка і мікросхемотехніка: підручник/ Ю. П. Колонтаєвський, А. Г. Сосков . - К.: Каравела, 2007. - 384 с.
 • 17 Куплянський А. Опис процесу водопідготовки ТЕЦ. - Шостка, - 104 с.
 • 18Шрамко С. П.. Інструкція з охорони праці та пожежної безпеки в хімічному цеху ТЕЦ. - Шостка, - 2013. - 25 с.
 • 19 Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: підручник [для студ.вищих навч.закл]/ В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін.-2-ге вид.-К.: Каравела, 2008. - 688 с.
 • 20 Каталог продукції фірми Овен - http://www.oven.ua
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее