Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Товароведение arrow Автоматизація процесу ультрафільтрації води установки водопідготовки ТЕЦ

Розрахунок собівартості продукції і складання калькуляції

Собівартість продукції - грошовий вираз усіх витрат підприємства, який пов'язаний з виробництвом і реалізацією продукції. Важливим розділом плану собівартості продукції є складання калькуляції.[8 c.230-236]

Калькуляція - це розрахунок собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг. Калькуляцію складають на продукцію основного і допоміжного виробництва щомісячно, за квартал, за рік та цільовим призначенням. Розрізняють такі види калькуляції:[8 с.250-258]

  • — Планові (складають на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановленні цін).[8 с.345-351]
  • — Кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт та послуг для розрахунку відпускних цін).
  • — Нормативні (складаються на основі існуючих норм використання засобів виробництва то робочого часу).

Перелічені види калькуляції є попередніми, їх розробляють до початку виробництва продукції і використовуються для складання кошторису.

Калькуляції, що за даними бухгалтерського обліку відображають фактичні витрати, називають звітними. Вони потрібні для контролю за виконанням планових завдань із собівартості продукції і для виявлення резервів подальшого зниження витрат.[9 с.344-350]

Таблиця 4 - Планова калькуляція

№ п/п

Найменування статей калькуляції

Сума витрат до впровадження автоматизації, грн.

Сума витрат після впровадження автоматизації, грн.

1

Сировина та матеріали

0,62

0,33

2

Амортизація

0,18

0,19

3

Основна заробітна плата основних робітників

0,05

0,06

4

Додаткова заробітна плата

0,06

0,06

5

Єдиний соціальний внесок

0,02

0,23

6

Непрямі витрати

0,38

0,42

7

Цехова собівартість

1,31

1,29

Розрахував зниження собівартості продукції % зн., % по формулі:

Де: с12 - собівартість одиниці продукції до і після впровадження автоматизації, грн.

Розрахунок річного економічного ефекту і строку окупності додаткових капітальних витрат

Економічна ефективність впровадження автоматизації характеризується такими показниками, як річний економічний ефект і строк окупності капітальних вкладень.[9 с.630-640]

Річний економічний ефект Еріч., грн., розраховується по формулі:

Де: с12 - собівартість одиниці продукції до і після впровадження

автоматизації, грн.;

Кпит1, Кпит2 - питомі капітальні витрати до і після впровадження

автоматизації, грн.;

Ен - нормальній коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

Ен -0,15;

Q2 - річний випуск продукції після впровадження автоматизації,т.

Розрахунок річного економічного ефекту:

Приведені витрати являють собою суму поточних витрат (собівартість і капітальні витрати, приведених до однакової розмірності).

Строк окупності визначає строк, на протязі якого додаткові капіталовкладення окупаються додатковою економією Ток, рік., розраховуються по формулі:

Де: Кдод - додаткові капіталовкладення, пов'язані з впровадженням автоматизації (вартість КВП), грн.

Розрахунок строку окупності:

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее