Розрахунок амортизаційних відрахувань

Амортизація - це процес перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їхнього повного відновлення.

Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів підприємства відраховують певні суми грошей відповідно до розмірів їхнього зносу (фізичного та морального), які вносять до собівартості говореної продукції. Ці відрахування називають амортизаційними. Амортизаційні відрахування здійснюються за певними нормами. Норма амортизації - це встановлений річний, квартальний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів.[7 с.110-115]

Сума амортизаційних відрахувань розраховується по формулі:

Де:

Аріч. - річна сума амортизаційних відрахувань, грн.;

Ф - вартість основних виробничих фондів, грн.;

На - норма амортизації, %.

Розрахуємо амортизацію будівель:

Амортизація обладнання:

Амортизація КВП:

Річна сума амортизації до впровадження автоматизації:

Річна сума амортизації після впровадження автоматизації:

Розрахунок питомих капітальних витрат

Впровадження заходів автоматизації виробництва неможливо без певних капітальних витрат, які розраховуються на одиницю продукції Кпит, по формулі:

Де: Кпит - питомі капітальні витрати на одиницю продукції, грн.;

К - капітальні витрати на впровадження заходів, грн.;

Q - річний випуск продукції, т.

Розраховую питомі витрати до і після впровадження автоматизації Кпит1, Кпит2.

Капітальні витрати до впровадження автоматизації включають в себе вартість будівель, споруд, обладнання. Капітальні витрати після впровадження автоматизації включають в себе ще й вартість КВП.

До впровадження автоматизації:

Після впровадження автоматизації:

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >