Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Товароведение arrow Автоматизація процесу ультрафільтрації води установки водопідготовки ТЕЦ

Вступ

Науково-технічний прогрес у промисловості визначається ступенем вдосконалення технології, впровадженням принципово нових технологічних процесів, модернізацією обладнання, перш за все автоматизованого, з мікропроцесорними і комп'ютерними системами контролю і управління; широким застосуванням автоматизованих систем управління технологічними ділянками, цехами, підприємствами і т.д.

Високі темпи автоматизації обладнання, а також ділянок, цехів вимагають практично безперервного вдосконалення технічних засобів автоматики. Сучасне обладнання оснащене спеціалізованими комп'ютерними системами управління, що дозволяють виконувати складні технологічні операції без безпосередньої участі людини з гарантованою якістю продукції. Постійно підвищуються економічні вимоги до автоматизації - швидка окупність витрат, економія енергії і т.д. Істотно підвищені екологічні вимоги і вимоги техніки безпеки.

У найбільш загальному визначенні автоматизація технологічного процесу (обладнання) означає застосування автоматичних пристроїв і систем для виконання функцій управління цим процесом з метою часткового, а в подальшому повного звільнення людини від ручної праці.

Відомі такі об'єктивні причини, що викликають необхідність застосування автоматичних пристроїв як самостійних функціональних блоків у схемі виробничої машини попередження виникнення критичних і аварійних ситуацій, підтримання заданих значень технологічних змінних і режимних параметрів, що визначають нормальне функціонування устаткування при впливі випадкових збурень і зовнішніх керуючих команд; 5 оптимізація ходу технологічного процесу з метою підвищення його ефективності при безперервно змінюються зовнішніх умовах і внутрішньої структури моделі керованого об'єкта,поліпшення умов праці людей з одночасною зміною його змісту.

У зв'язку з тим що практичне здійснення автоматизації може бути пов'язане зі значними витратами, виникає необхідність попереднього розгляду економічної доцільності впровадження автоматичних пристроїв. Доцільність автоматизації технологічного процесу виявляється виходячи з економічних показників, оцінюваних з урахуванням таких факторів, як ступінь механізації і автоматизації розглянутого обладнання; однорідність сировини; стабільність джерел енергії і матеріальних потоків; незмінність вимог до технологічних режимів обробки матеріалів (деталей, виробів); наявність датчиків, приладів, автоматичних регуляторів, що дозволяють проводити аналіз сировини, вимір режимних параметрів, контроль і управління; технічні можливості здійснення управляючих впливів і установки виконавчих пристроїв; потреба в обчислювальних пристроях; орієнтовна вартість пристроїв, що встановлюються в зв'язку з автоматизацією; чисельність і кваліфікація персоналу по експлуатації систем автоматизації.

Економічно обґрунтована автоматизація технологічних процесів веде до зростання обсягу виробництва, зменшення чисельності основних виробничих робітників, підвищення продуктивності праці і зниження питомої витрати заробітної плати на одиницю продукції. Однак одночасно збільшується вартість основних фондів і, отже, з'являються додаткові; витрати на амортизацію, а також на поточний ремонт та обслуговування; технічних засобів системи. При цьому може виникнути необхідність введення додаткового обслуговуючого персоналу або заміна наявного на більш кваліфікований. Річний економічний ефект визначається по різниці приведених витрат порівнюваних варіантів з урахуванням сукупності економії. У методиках розрахунку економічної ефективності автоматизації приймається до уваги також поліпшення якості одержуваної продукції вплив автоматизації на пов'язані процеси.

У дипломному проектіз автоматизації процеса ультрафільтрації води установки водо підготовки ТЕЦ , бувзроблений акцент на нові технології, бо на сьогоднішній день в технологічний процес доцільно впроваджувати мікропроцесорну техніку. Мікропроцесорні засоби порівняно компактні, оснащені програмним керуванням і відрізняються високою швидкодією танадійністю. Тому впровадження в даний процес, спеціальних автоматичних пристроїв буде сприяти безаварійній роботі устаткування, виключати випадки травматизму, попереджати забруднення атмосферного повітря і водойм промисловими відходами.

Дипломна робота складається з автоматизації процеса ультрафільтрації води установки водо підготовки ТЕЦ двох частин пояснювальної записки та графічної частини.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее