Рекомендована література

філософія буття людина суспільство

 • 1. Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т. 1. - Ч.1. - 575 с.
 • 2. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. - М., 1976. - Т.1.
 • 3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І.: Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник. - К., 1999. - С.40-48.
 • 4. Захара І. Лекції з історії філософії. - Львів, 1997. - С.40-80.
 • 5. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. - К., 2002. - С.126-235.
 • 6. Ларіонова В.К. Історія етичних учень. Посібник. - Івано-Франківськ, 2004. - С.74-95.
 • 7. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. - Львів, 2001. - С.73-107.
 • 8. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. - К., 2007.
 • 9. Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. - Х.: Основа, 1997. - С.67-79.
 • 10. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За ред. М.А.Скринника, З.Є. Скринник. - Львів, 2001. - С.90-131.
 • 11. Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. - К., 2001. - С.76-87.
 • 12. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. - Ів.-Фр., 2010. - C.175-197.
 • 13. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. - Тернопіль, 2000. - С.18-25.
 • 14. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. - К., 2004.- С.9-35.
 • 15. Татаркевич В. Історія філософії. - Львів, 1997. - Т.2.
 • 16. Філософія. Навчальний посібник/За ред.. Ю.В.Осічнюка. - К., 2003. - С.67-70.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >