ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: архе, сансара, карма, нірвана, Веди, дао, інь, ян, жень, сяо, атомізм, космологія, космогонія, логос, Нус, гомеомерії, метапсихоз, апорія, анамнез, телеологія, мімезис, евдемонізм, гедонізм, егоїзм, фаталізм, провіденціалізм, атараксія, еманація.

Завдання 2. За таблицею-схемою дайте характеристику шкіл і напрямів у філософії:

№ п/п

Назва філос.

шкіл, течій

Час засну

вання

Країна, місто

Представники

Філософ.

проблеми

Локаята (школа чарваків)

Серед. І тис.

Ст. Індія

Брихаспаті

В основі лежить 4 елементи: земля, вода, вогонь, повітря

Санкх'я, йога, джайнізм, ньяя, вайшешика, моїзм, даосизм, атомізм, Піфагорейський союз, Анаксагор, скептицизм, неоплатонізм.

Завдання 3. З'ясуйте природу принципу «золотої середини» і прокоментуйте.

Вчитель: «Такий принцип як «золота середина» є найвищим принципом. Люди вже давно не володіють ним. …Коли не виявляють задоволення, гніву, смутку, радості - це і називається станом «золотої середини». Коли їх проявляють у належній мірі - це є стан гармонії. Середина є найважливішою основою дій людини. Гармонія - це шлях, яким мають прямувати люди. Коли вдається досягти стану середини і гармонії, у природі встановлюється порядок і все існуюче розквітає».

Завдання 4. З наведеного уривку з'ясуйте, з чого треба починати виховання і за якими критеріями оцінюється людина. Чи можуть ці принципи бути застосовані у сучасному житті.

«Шанобливе ставлення до батьків і повага до старших братів - основа людинолюбства».

Учень: «Я прошу розповісти про правила людинолюбства».

Вчитель: «Поза своєю оселею відносися до людей так, ніби ти приймаєш дорогих гостей. Використовуй народ так, ніби ти виконуєш важливе жертвоприношення. Не роби людям того, чого не бажаєш собі. Тоді в державі і в родині до тебе не будуть відчувати ворожнечі».

Учень запитав про пошану до батьків.

Вчитель відповів: «Сьогодні пошана до батьків становить їх утримання. Але люди утримують також собак і коней. Якщо батьків не шанувати, то чим буде відрізнятися відношення до них відношенням до собак і коней».

Учень: «Кого ми можемо назвати людинолюбивим?».

Вчитель: «Того, хто здатен проявляти п'ять якостей і є людинолюбивим. Що це за якості? Поважність, правдивість, ввічливість, доброта, кмітливість. Якщо людина поважна, її не зневажають. Якщо людина ввічлива, її підтримують, якщо правдива, їй довіряють, якщо кмітлива, вона досягає успіху, якщо людина добра, вона може використати іншого».

Учень: «Що ми можемо назвати обов'язком людини?».

Вчитель: «Батько повинен виказувати свої батьківські почуття, а син - шанування, старший брат - доброту, дружина - слухняність, старші - милосердя, молодші - покірність, правитель - людинолюбство, підлеглі - відданість. Саме ці десять якостей і називають людським обов'язком».

Учень: «Коли ми можемо назвати людину доброю?».

Вчитель: «Добра природа людини проявляється у почуттях. Співчуття - початок людинолюбства, відчуття сорому - початок обов'язку, поступатися - початок правил поведінки, відчуття правди і неправди - початок знань».

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >