ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. За допомогою словника дайте визначення поняттям: світогляд, міфологія, релігія, філософія, методологія, матеріалізм, ідеалізм онтологія, гносеологія, аксіологія, праксеологія, агностицизм,.

Завдання 2. Робота з першоджерелом.

Законспектуйте уривок праці Ф.Енгельса «Людвіг Фейєрбах і кінець німецької класичної філософії» і складіть схему філософських течій та напрямів, які склалися в результаті розв'язання основного питання філософії.

«Найвищим питанням всієї філософії, питання про відношення мислення до буття, духу до природи, має свої корені в... обмежених і незграбних уявленнях людей.. Але воно було поставлене тільки тоді, коли все населення Європи пробудилося від зимової сплячки християнського середньовіччя (хоча питання про відношення мислення до буття в церкві принесло нову постановку питання: створений світ Богом чи існував він вічно?)...

Філософи розділилися на два протилежні табори в залежності від того, як вони відповідали на питання: що було первинним - дух чи природа? Ті, які стверджували, що дух існував до природи, і які визнавали створення світу, ... становили ідеалістичний табір. Ті ж, які основним началом вважали природу, прилучилися до різних шкіл матеріалізму.

Але питання про відношення мислення до буття має ще й іншу сторону: як відноситься наше мислення про оточуючий нас світ до самого світу. Чи здатне наше мислення пізнавати дійсний світ, чи можемо ми в наших уявленнях і поняттях про дійсний світ складати правдиве відображення дійсності? На філософській мові це питання називається питанням про тотожність мислення і буття...».

Рекомендована література

 • 1. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І.: Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник. - К., 1999. - С.5-16.
 • 2. Захара І. Лекції з історії філософії. - Львів, 1997. - С.20-40.
 • 3. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В. - К., 2002. - С.9-52.
 • 4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. - Львів, 2001. - С.35-50.
 • 5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. - К., 2007.
 • 6. Подольська Є.А., Парафійник Н.І. Філософія. - Х.: Основа, 1997. - С.21-46.
 • 7. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За ред. М.А.Скринника, З.Є. Скринник. Львів, 2001. - С.36-52.
 • 8. Причепій Є.М. Філософія: Посібник для студентів. - К., 2001. - С.47-56.
 • 9. Сілаєва Т.О. Курс лекцій. - Тернопіль, 2000. - С.18-25.
 • 10. Сініцина А.В., Татарин Я.Г. Філософія: науково-практичні орієнтири. - Ів.-Фр., 2010. - C.131-141.
 • 11. Сморж Я.О. Філософія: Навчальний посібник. - К., 2004.- С.9-35
 • 12. Татаркевич В. Історія філософії. - Львів, 1997. - Т.1.
 • 13. Філософія. Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Осічнюка. - К., 2003. - С.67-70.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >