Розрахунково-конструктивна частина

Збір навантаження на 1 м2 перекриття

№ п/п

Навантаження

Підрахунок

Н.Н., н/м2

гf

сn

1

Постійне навантаження лінолеум - 5 мм, с=1100 кг/м3.

Бітумна мастика - 3 мм, с=1050 кг/м3

Цементно-піщана стяжка - 60 мм, г=1800 кг/м3

З.Б. плита - 220 мм, Сн=2950 кг, А=1.5х6.3

 • 11000х0.005
 • 10500х0.003
 • 18000х0.06
 • 29500/1.5*6.3
 • 55
 • 31,5
 • 1080
 • 3121.7
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.3
 • 1.1
 • 66
 • 40,95
 • 1404
 • 3433.9

2

Разом постійне навантаження

4267,2

4917,55

3

Тимчасове навантаження

1500

1.3

1950

4

Повне навантаження

5767,2

6867,55

Для лабораторії Р4 2 кПа=2000Н/м

При Р4=кПа =2кПа

Збір навантаження на 1 м2 перекриття.

гfm =l,2

Розрахунок пустотної плити ПК 60-15-8

Вхідні дані: Розміри поперечного перерізу плити прийнято згідно типового рішенні

Клас робочої поздовжньої арматури - А400 С сітки Bp 1 клас бетону В30 розміри 1490x5960x220мм

Розрахунковий опір.

Згинальний момент.

Поперечна сила.

g = 6867,55 х 1,5 = 10301,33 кН/м

Розрахунок міцності по нормативним перерізам для бетону В30 з таблиці:

Rb = 17 МПа = 1700Н/см2

Rbt = 1.2 МПа = 1200Н/см2

Для арматури А400С з таблиці

Rs = 365 МПа = 365500 Н/см2

Плита семи пустотна, діаметр отворів пустотної плити діаметром 159мм.

При розрахунку, переріз плити приводимо до еквівалентного перерізу. Замінюємо площу круглих пустот - прямокутниками тієї ж площі і такого ж моменту інерції.

h1 = 0,9·d = 0.9·15,9 = 14.3 см

Приведена товщина ребра:

В = 146 - 7·14,3 = 45,9 см

Розрахункова ширина стиснутої полки

Відношення в розрахунок вводимо всю ширину полки

= 146 см

Знаходимо

Де h0= h - а = 22 - 3 = 19 см

По таблиці знаходимо Е = 0,06; з = 0,97 (при А0=0,058см)

Висота стиснутої зони: Е = Е · h0 = 19 · 0,06 = 1,14 см < hf = 3,8см.

Нейтральна вісь проходить в полці, розрахунок проводимо як при прямокутному перерізі.

Площа перерізу повздовжньої арматури:

Враховуємо сітку С-1

as = 0,196 см2 для Ш 5 Bp-1

Аs = n·as=8·0,196 = 1,568 см2

As = 6,7- 1,568 = 5,1см2.

Приймаємо стержні 4Ш14А400с

Стержні 4Ш14А400с розміщені наступним чином:

Розрахунок міцності по похилим перерізам

Перевіряємо необхідність встановлення поперечної арматури для багатопустотної плити. Розраховуємо С - проекцію похилого перерізу за формулою:

Де = 2- Для важкого бетону

цf - коефіцієнт, що враховує вплив звисів стиснутої полки в пустотній плиті при восьми ребрах:

цn = 0, через відсутність попередньо напруженої арматури, jb2 = 0,9

Значення

В розрахунковому похилому перерізі:

; тоді

Цей момент сприймається повздовжньою монтажною арматурою каркасів при Z1 = 0,9 · h0

що менше прийнятої конструктивної арматури каркасів Ш10 240Са

Ас=3,14см2>0,2см2

Z=10см Кы=225МПа=225 · 100 Н/см2 для А240С

Розрахунок перемички 9 ПБ 25-8.

Вихідні дані:

Перемичка над віконним прорізом складається з 3-х окремих елементів однакової ширини. Ширина віконної прорізі складає L=2,1м в цегляній поперечній стіні. Товщина стіни 51см. Покриття в будівлі бітумна черепиця по кроквам. Довжини крокв 4м.

Бетон класу В20 ().

Поздовжня арматура класу А400С, а поперечна класу А240С.()

Розрахунок внутрішнього елементу.

На внутрішній елемент перемички опираються панелі перекриття; інші елементи перемички несуть навантаження лише від власної ваги кладки. Замурування елементів в стіну внутрішніх ав = 0,20м; інших ао =0,12м.

Кожний елемент перемички працює як проста балка на двох опорах з рівномірно розподіленим навантаженням.

Розрахункові прольоти: внутрішнього елементу

,

зовнішнього елементу

Навантаження від кладки приймається рівним масі пояса свіжої кладки висотою

Тимчасове навантаження (сніг) на покриття прийнято для Вінницької області 1000н/м2 . Для житлового будинку при терміні експлуатації 100років коефіцієнт надійності щодо навантаження приймається 1,14. Переріз перемички приймаємо 0,12 х 0,19м

Навантаження на 1 м довжини внутрішнього елементу перемички приведено в таблиці.

пп

Назва

Підрахунок

Нормативне навантаження

Н/м

Розрахунок

Навантаж.

Н/м

1.

Власна вага перемички

Вага кладки стін

 • 0,12х0,19х25000
 • 1/3(0,51х0,77х1х

х18000)

 • 570
 • 2356
 • 1,1
 • 1,1
 • 627
 • 2592

2.

Власна вага конструкції покриття:

 • 1. Бітумна черепиця (акваізол)
 • 2. Бруски 50х50мм з кроком 0,5м
 • 3. Крокви 50х150мм з кроком 0,9м
 • 4. Утеплювач Лайт Баттс (мінераловатні плити) товщ.150мм, щільність 37кг/м3
 • 5. Бруски 50х50мм з кроком 0,5м
 • 6. Пароізоляція
 • 70х4/2
 • 0,05х0,05х5500х

х2х4/2

0,05х0,15х5500х

х4/2

 • 0,15х370х4/2
 • 0,05х0,05х5500х

х2х4/2

40х4/2

 • 140
 • 28
 • 83
 • 111
 • 28
 • 80

1,2

 • 1,1
 • 1,1

1,3

1,2

1,3

 • 168
 • 31
 • 91
 • 144
 • 31
 • 104

3.

Всього постійне навантаження

3396

3788

4.

Тимчасове навантаження

1000х4/2

2000

1,14

2280

4.

Повне навантаження

5396

6068

Розрахунок міцності по нормальному перерізу.

Внутрішні зусилля від розрахункових навантажень.

Найбільший згинальний момент

Поперечна сила

Робоча висота перерізу

Коефіцієнт ;

По таблиці ;

Площа перерізу арматури класу А 400С:

,

де для А 400С Ш 10-40мм.

Приймаємо 1 Ш10 А 400С (Аs=0,785см2 >0,657см2).

Верхню арматуру конструктивно приймаємо 1 Ш10 А 240С

Розрахунок по похилих перерізах.

Проводимо перевірку похилого перерізу при наявності поперечної арматури.

Визначаємо проекцію похилого перерізу:

;

де , для В-20;

для прямокутного перерізу;

для важкого бетону;

через відсутність стиску бетону поперечною напруженою арматурою.

Значення:

, тоді

;

Приймаємо С=50см.

.

Умова виконується, поперечна арматура по розрахунку не потрібна.

Діаметр поперечної арматури зварних каркасів приймаємо з умови зварювання. При .

Площа поперечного перерізу одного стержня .

Згідно конструктивних вимог крок поперечних стержнів в крайніх четвертинах прольоту :

Приймаємо S=100мм.

В середній частині прольоту при h <300мм поперечні стержні можна не ставити. Проте виходячи з конструктивних міркувань поперечні стержні ставимо і в середній частині, приймаючи крок S1=20см.

Розрахунок монтажних петель

Маса перемички G= 0,12х1,9х2500х2,46=140кг

Навантаження на 1 петлю

GH/2 = 140/2= 70кГ

По таблиці приймаємо діаметр петлі 6мм А240С, що сприймає 100кГ.

Конструювання перемички

Перемичка армується каркасом Кр-1 з повздовжньою робочою арматурою діаметром 10А400С, поперечною 6А240С, крок 100мм.

Монтажні петлі діаметром 6 А240С.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >