Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Информатика arrow Системи підтримки прийняття рішень

„СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ”

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Системи підтримки прийняття рішень» (для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" денної та заочної форм навчання). - Вінниця: ВФЕУ, 2009, ? 42 с.

Укладач: к.т.н., доц. Л.М. Куперштейн

Редактор: І.М. Паюк

Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. П.С. Мартинюк

Загальні положення

В процесі вивчення курсу "Системи підтримки прийняття рішень" кожний студент повинен виконати ряд практичних завдань з використанням середовищ Microsoft Excel, СППР „Выбор”. Викладач проводить заняття для цілих груп. Всередині кожної групи формуються бригади з декількох студентів. Кожна бригада має свій порядковий номер. Студенти виконують практичні завдання за варіантами, визначеними викладачем.

Перед першим заняттям в комп'ютерному класі студенти повинні пройти інструктаж з техніки безпеки та правил поведінки в аудиторії. Зокрема категорично забороняється студентам самостійно вмикати та вимикати будь-які технічні пристрої, змінювати режими роботи комп'ютерів, використовувати без дозволу власні дискети тощо. При виникненні будь-яких незрозумілих ситуацій слід негайно звернутись за допомогою до викладача або до чергового співробітника лабораторії.

Особи, що порушили правила техніки безпеки або поведінки в комп'ютерному класі, від практичних занять будуть усунені до вияснення всіх обставин та прийняття конкретного рішення.

До виконання практичних занять студенти допускаються тільки після попередньої підготовки. Для отримання допуску до комп'ютера студент повинен представити заздалегідь підготовлений матеріал з теми практичного заняття. Методичні матеріали по виконанню практичних робіт знаходяться в бібліотеці, на кафедрі інформаційних систем і технологій, а також записані на дискові сервера мережі.

Підготовлений матеріал повинен бути виконаний на окремих скріплених між собою аркушах або в зошиті, і містити в собі теоретичну та практичну частини. В теоретичну частину студент включає той матеріал, який на його погляд потрібен йому при виконанні завдань практичної роботи. Оскільки під час виконання практичних завдань не буде дозволено користуватись ніякими іншими допоміжними матеріалами (книгами, конспектами та ін.), заготовка є єдиним помічником студента в процесі роботи з комп'ютером. В зв'язку з цим об'єм теоретичної частини нічим не регламентується і цілком залежить від бажання самого студента.

В практичній частині повинні бути поміщені умови виконання завдань, розрахунки, схеми, блок-схеми та послідовність виконання завдань, якщо це потрібно за умовою, та інші матеріали практичного характеру. При оформленні практичної частини слід передбачити місце для розміщення результатів виконання практичних завдань. Текст по можливості готується на комп'ютері за допомогою текстового редактора і подається викладачеві в надрукованому вигляді.

Якщо у викладача немає зауважень щодо якості підготовки студента до практичного заняття, студент може розпочати роботу на комп'ютері. Виконавши чергове завдання, студент повинен представити викладачеві результат на екрані дисплея. Наступне завдання студент може виконувати тільки після того, як викладач поставить відмітку про виконання попереднього завдання.

В процесі роботи студенти записують результати на жорсткий диск комп'ютера або сервера у власний каталог у вигляді файлів. Якщо запис здійснюється на жорсткий диск комп'ютера, а не у індивідуальний каталог, який для нього спеціально виділено, то імена файлів повинні задаватись латинськими літерами та цифрами у такому вигляді:

NN_BB_TF.***

де

NN -два символи назви студентської групи (наприклад 6b);

В -дві цифри номеру бригади (варіант);

Т -дві цифри номеру теми практичного заняття;

F -одна цифра номеру файла;

- стандартне розширення, що визначає тип файла.

Наприклад: 6b_01_11. prn

Увага! Всі файли, що не відповідають даному формату, будуть знищуватись співробітниками лабораторії.

При зберіганні файлів у власному каталозі їх назва не суттєва (в назвах не допускається використання деяких символів, зокрема української літери "і").

Усі індивідуальні завдання, які ставилися перед студентом на практичних аудиторних заняттях, потрібно обов'язково виконати й оформити у спеціальному зошиті для практичної роботи.

Після виконання практичної роботи необхідно на основі заготовки оформити звіт і подати його до захисту.

Звіт готується один на бригаду з вказанням внеску кожного з учасників. Структура звіту має бути такою:

  • 1) Титульний лист;
  • 2) Мета практичного заняття;
  • 3) Теоретична частина;
  • 4) Практична частина;
  • а)завдання;
  • б) хід виконання завдань;
  • в) результати;
  • 5) Висновки.

Титульний лист звіту створюється за таким зразком:

Вінницький фінансово-економічний університет

Кафедра економічної кібернетики

ЗВІТ

про виконання завдань

до практичного заняття № ___

з дисципліни:

"СИСТеми підтримки прийняття рішень"

ТЕМА:_________________________________

Виконали: студенти гр._

_-ої бригади

П. І. Б._______________

. . . . . .

П. І. Б._______________

Перевірив:

П. І. Б._______________

викладача

Вінниця - 200_

Захист роботи відбувається у вигляді співбесіди студента з викладачем по теоретичних питаннях та практичних завданнях, які стосуються теми практичного заняття. За результатами захисту звіту виставляється оцінка.

Усі пропущені з будь-яких причин практичні заняття студент має відпрацювати і здати викладачеві у вигляді заліку.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее