Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Информатика arrow Оптимізація співвідношення автоматичного і ручного розпізнавання адресної інформації в автоматичних листосортувальних машинах

Оптимізація співвідношення автоматичного і ручного розпізнавання адресної інформації в автоматичних листосортувальних машинах


Оптимізація співвідношення автоматичного і ручного розпізнавання адресної інформації в автоматичних листосортувальних машинах

За десятиліття, що минули з часу появи перших АЛСМ, їх розпізнавальні системи постійно удосконалювалися і сьогодні розпізнають не лише ПІ, але й іншу адресну інформацію, у тому числі машинописні і рукописні поштові адреси. Проте, незважаючи на використання в сучасних розпізнавальних системах новітніх досягнень обчислювальної техніки, рівень автоматичного розпізнавання адресної інформації навіть в кращих зразках АЛСМ залишається недостатньо високим і в середньому (за ПІ, машинописними і рукописними адресами) не перевищує 90%, що примушує конструкторів АЛСМ застосовувати комбіноване розпізнавання адресної інформації: автоматичне (за допомогою зчитуючих пристроїв) і ручне (за допомогою операторів відеокодування).

На рис. 5.24 наведено схему комбінованого розпізнавання адресної інформації.

Схема комбінованого розпізнавання АІ

Рисунок 5.24. Схема комбінованого розпізнавання АІ

Позначення:

Матеріальний потік ПО з адресною інформацією;

Інформаційний потік;

АІ - адресна інформація PC - розпізнавальна система;

ПШК - пристрій штрихового кодування;

ОВК - оператори відеокодування;

СРВ - система розподілу відеозображень АІ між ОВК;

  • 1 - передача розпізнаної АІ від PC до ПШК;
  • 2 - передача нерозпізнаного відеозображення АІ від PC до СРВ;
  • 3 - передача нерозпізнаного відеозображення АІ від СРВ до обраного ОВК; 4 - передача розпізнаної АІ від обраного ОВК до ПШК.

Схема функціонує наступним чином.

Поточний поштовий конверт з АІ надходить до входу PC, де робиться спроба розпізнати цю інформацію. В разі успішності розпізнавання А! по каналу 1 на вхід ПШК передається розпізнана АІ. В разі неуспішності такого розпізнавання по каналу 2 на вхід СРВ передається відеозображення нерозпізнаної АІ. СРВ визначає чергового ОВК і по каналу 3 передає йому зазначене відеозображення. ОВК розпізнає надіслану йому АІ і по каналу 4 передає її на вхід ПШК. Таким чином, через PC по каналу 1 або через ОВК по каналу 4 на вхід ПШК надходить розпізнана АІ. ПШК наносить на конверт ШК, що відповідає розпізнаній АІ, який надходить на вхід АЛСМ і використовується для управління процесом сортування. В разі, якщо ні по каналу 1, ні по каналу 4 на вхід ПШК не надходить розпізнана АІ, конверт з нерозпізнаною АІ надходить на вхід АЛСМ без ШК і спрямовується до довідкового накопичувана, звідки надходить на ручне сортування.

При оцінці перспектив подальшого підвищення рівня автоматичного розпізнавання АІ слід враховувати, що обчислювальні ресурси PC, а разом з ними і вартість PC, розподіляються між розпізнаними конфігураціями цифр і букв незалежно від їх ймовірностей, у той час як рівень автоматичного розпізнавання АІ визначається сумою ймовірностей цих конфігурацій.

На рис. 5.25 наведено типовий графік залежності рівня автоматичного розпізнавання AI R від вартості PC S.

розпізнавання адресний інформація автоматичний

Типовий графік залежності рівня автоматичного розпізнавання AI R від вартості PC S

Рисунок 5.25. Типовий графік залежності рівня автоматичного розпізнавання AI R від вартості PC S

Враховуючи, що в РАСЦ можуть установлюватися декілька АЛСМ різної продуктивності, доступні усім ОВК, для коректності порівняння вартостей автоматичного і ручного розпізнавання АІ будемо вважати вартість робочих місць ОВК розподіленою між зазначеними АЛСМ пропорційно їх продуктивності. Так, за наявності трьох АЛСМ продутивністю 30000, 36000 і 42000 листів за годину і 18 робочих місць ОВК, вони будуть розподілені між відповідними АЛСМ як 5, 6 і 7.

На рис. 5.25 розпізнані конфігурації цифр і букв розташовуються в порядку убування їх ймовірностей.

Хоча при лінійному збільшенні вартості PC кількість розпізнаних конфігурацій цифр і букв також лінійно збільшується, рівень автоматичного розпізнавання внаслідок падіння ймовірностей цих конфігурацій зростає дуже повільно і лише асимптотично прагне до одиниці.

Якщо початкова ділянка графіку рис. 5.25 включає обмежену кількість конфігурацій з досить високими ймовірностями, то його кінцева ділянка - практично необмежену кількість конфігурацій зі зникаюче малими ймовірностями.

Звідси випливає, що підвищення рівня автоматичного розпізнавання АІ пов'язане з необхідністю практично необмеженого розширення обчислювальних можливостей PC, а, отже, і їх вартості, у зв'язку з чим очікувати суттєвого підвищення цього рівня в досяжному майбутньому не доводиться.

На рис. 5.26 наведено можливі варіанти співвідношення вартості автоматичного і ручного розпізнавання АІ (у варіанті , у варіанті б - , у варіанті ).

Варіанти співвідношення вартості автоматичного SA і ручного SP розпізнавання АІ

Рисунок 5.26. Варіанти співвідношення вартості автоматичного SA і ручного SP розпізнавання АІ

Як випливає з рис. 5.26, сумарна вартість розпізнавання АІу варіантах а, б, в складає:

Таким чином,

Звідси випливає, що в оптимальній системі комбінованого розпізнавання АІ витрати на автоматичне розпізнавання мають бути менше витрат на ручне розпізнавання.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее