Організація роботи акушерського стаціонару

Структура акушерського стаціонару:

 • 1. Приймально-пропускний блок.
 • 2. фізіологічне (перше пологове) відділення.
 • 3. Обсерваційне (друге пологове) відділення.
 • 4. Відділення новонароджених.
 • 5. Відділення патології вагітних.

Якість роботи акушерського стаціонару залежить від рівня організації і злагодженості в роботі всіх його основних ланок:

приймально-пропускного блоку, фізіологічного та обсерваційного акушерських відділень, відділення новонароджених, відділення патології вагітних.

Приймально-пропускний блок складається із фільтра і санітарних пропускників.

У фільтрі проводиться опитування, загальний огляд вагітної, вимірювання температури тіла, огляд зіву, з'ясування епідеміологічного анамнезу, після чого жінка направляється в санітарний пропускник фізіологічного чи обсерваційного відділення. Санітарні пропускники мають бути влаштовані так, щоб жінку, яка поступає на пологи чи у відділення патології вагітності, можна було б проводити лише в одному напрямку: із фільтру -- в оглядову, з оглядової -- в туалет, потім -- в душову, а звідти -- вже в передродову палату.

В оглядовій проводиться детальний огляд лікарем (загальне і зовнішнє акушерське обстеження, вислуховування серцебиття плоду). Після цього проводиться обрізання нігтів на руках і ногах, гоління лобка і пахових впадин, обробка нігтьових валиків 1% спиртовим розчином йоду, очисна клізма. Роділля отримує індивідуальний пакет, куди входять стерильні сорочка, рушник, косинка, підкладна церата на унітаз. Після акту дефекації та душу жінка переводиться в передродову палату.

Слід пам'ятати, що туалет і душова повинні мати прозорі двері, які не закриваються зсередини (необхідність спостереження чергового персоналу). В санпропускнику має бути набір медикаментів та інструментів для надання невідкладної допомоги при еклампсії..

У приймально-пропускному блоці заповнюють історію пологів.

До складу акушерського фізіологічного відділення входять пологовий блок (1-2 передпологових палати, не менше 2 пологових зали, оглядова кімната -- мала операційна, велика операційна, палата для роділь з еклампсією), післяродові палати.

Кількість ліжок у передпологових палатах має складати 10-- 12% від загальної кількості ліжок. Бажано, щоб було не менше 2-х палат. У палаті має бути наркозний апарат для знеболення пологів, до кожного ліжка організована централізована подача кисню.

Після поступлення жінки у родильний блок в оглядовій кімнаті, малій операційній їй проводять вагінальне дослідження і переводять у передпологову палату, де лікар спостерігає за станом роділлі в першому періоді пологів -- слідкує за характером родової діяльності, внутрішньоутробним станом плоду, просуванням передлеглої частини, відходженням навколопло-дових вод, характером виділень, здійснює знеболення пологів. У випадку нормального перебігу пологів запис в історію пологів проводять кожні 2 години в 1-ому періоді пологів, в кінці 1-го періоду -- через кожну годину. За наявності тих чи інших відхилень, а також після відходження вод записи в історію заносять у міру необхідності. Повторне вагінальне дослідження проводиться після відходження вод, а потім -- лише за наявності показань. При кров'янистих виділеннях вагінальне дослідження слід проводити лише при розгорнутій великій операційній. Усі передопераційні палати мають бути оснащені бактерицидними лампами.

Пологові зали мають бути просторими, добре освітленими у денний і в нічний час. До складу устаткування пологової зали входять: ліжка Рахманова, пеленальний столик для новонародженого, апарат для наркозу, лампи-рефлектори, централізована подача кисню, електровідсмоктувач, апаратура для штучного дихання новонароджених. Обов'язково необхідно мати набори медикаментів для надання невідкладної допомоги при еклампсії та кровотечах, а також набір інструментів для термінової лапаротомії. В пологову залу роділля переводиться в другому періоді пологів. Тут приймають пологи, спостерігають за породіллею та за новонародженим 2 години.

У пологових відділеннях районних лікарень, де немає цілодобового чергування лікаря, акушерка приймає лише нормальні пологи, а до роділь із групи високого ризику або при появі будь-якої патології викликають лікаря. Навіть у невеликій районній лікарні необхідно мати 2 пологових зали з тим, щоб одна з них працювала, а друга в цей час перебувала на дезинфекції.

Динаміка пологів ретельно відображається у відповідній медичній документації -- заповнюється «Історія пологів», «Історія розвитку новонародженого», «Книга запису пологів», «Операційний журнал», «Книга реєстрації переливання крові».

Післяпологові палати у фізіологічному відділенні складають 50-55% ліжкового фонду акушерського стаціонару. Кількість палат має бути розрахована таким чином, щоб можна було дотримуватись принципу їх циклічного заповнення. Принцип циклічного заповнення палат передбачає таку послідовність заповнення, за якої можна одночасно виписати породіль з 1-2 палат, звільнити їх для дезинфекції і прийняття наступних породіль.

У кожному акушерському стаціонарі має бути друге (обсерваційне) відділення та відділення (або палати) новонароджених.

У структурі обсерваційного відділення існують ті ж самі підрозділи, що й у фізіологічному, але ще мають бути передбачені ізолятори, куди госпіталізують вагітних та роділь із туберкульозом, сифілісом, вірусним гепатитом. Госпіталізації в обсерваційне відділення підлягають:

 • -- вагітні та роділлі з підвищенням температури тіла до 37,6? без клінічних ознак інфекції;
 • -- з безводним проміжком більше 12 годин;
 • -- з тромбофлебітом будь-якої локалізації в гострому періоді або у фазі загострення;
 • -- із запальними захворюваннями нирок і сечовидільних шляхів (гостра стадія, безсимптомна бактеріурія);
 • -- при проявах інфекції родових шляхів;
 • -- при клінічному чи лабораторному підтвердженні інфекції з високим ризиком інфікування плоду;
 • -- при внутрішньоутробній смерті плоду;
 • -- з гострими респіраторними захворюваннями;

-- з туберкульозом.

В обсерваційне відділення поступають також роділлі із шкірними захворюваннями неінфекційної етіології, при відсутності документації, з аномаліями розвитку плоду, виявленими при вагітності, а також породіллі, у яких пологи відбулися за межами лікувального закладу.

Переведенню в обсерваційне відділення підлягають вагітні, роділлі та породіллі, у яких виявлено:

 • -- підвищення температури тіла в пологах до 38? і вище (при триразовому вимірюванні щогодини);
 • -- лихоманку невідомого генезу (температура тіла до 37,5? більше доби);

-- післяпологові запальні захворювання.

У відділенні жінок розміщують по палатах відповідно до нозологічних форм захворювання.

Відділення новонароджених. Кількість ліжок у відділенні новонароджених має складати 105-107% загальної кількості ліжок у післяпологових палатах. Площа палат має відповідати санітарним нормам -- на одне ліжко новонародженого у фізіологічному відділенні має припадати 3,0 м2, на 1 ліжко недоношеного та новонародженого в обсерваційному відділенні -- не менше 4,5 м2. З пологової зали новонародженого забирає медсестра після повторного огляду неонатологом. Час передачі новонародженого медсестрі, стан його відзначається на першій сторінці історії розвитку новонародженого і завіряється підписами акушерки та медичної сестри відділення новонароджених.

Основні завдання відділення новонароджених (відділення неонатального догляду та лікування новонароджених -- ВНДЛН) :

 • -- здійснення догляду за здоровими новонародженими, що не перебувають у палатах разом з матерями;
 • -- забезпечення діагностики та лікування хворих, незрілих новонароджених;
 • -- забезпечення інтенсивного догляду недоношеним, хворим новонародженим;
 • -- при відсутності відділення інтенсивної терапії новонароджених здійснювати первинну реанімацію новонароджених у пологовій залі, палаті інтенсивної терапії.

У відділенні новонароджених мають бути окремі палати для здорових доношених і недоношених дітей, палати інтенсивної терапії, процедурна, кімната для збирання молока, а також допоміжні приміщення.

Палати відокремлюються одна від одної скляними перегородками, щоб чергова сестра могла краще слідкувати за новонародженими. Один пост медсестри може обслуговувати не більше 20 новонароджених, а кількість недоношених, яких обслуговує один пост, не повинна перевищувати 8. Палати для недоношених мають бути обладнані кувезами, куди централізовано подається зволожений кисень, підтримується температурий режим, що відповідає температурі тіла дитини, та вологість до 80%.

У відділенні новонароджених, як і в післяпологовому, дотримуються принципу циклічного заповнення палат. Це дає можливість, окрім поточного вологого прибирання, проводити у звільнених палатах генеральне прибирання (1 раз на 7-10 днів). Всі палати новонароджених оснащуються бактерицидними лампами, які включаються 5-6 разів на добу (коли новонароджені знаходяться біля матері для годування). Температура повітря у відділенні повинна бути 21-22?С, а у палатах для недоношених на 2?С вищою.

За наявності можливостей доцільним є спільне перебування породіллі та її новонародженої дитини в палаті післяпологового відділення. При цьому знижується можливість інфікування дитини госпітальними штамами мікробів, створюються сприятливі умови для заселення організму новонародженого мікрофлорою матері. За такого режиму є можливість навчити матір навичкам догляду за новонародженими. Крім того, підвищується відповідальність матері за дотримання особистої гігієни і санітарного режиму в палаті. При спільному перебуванні матері і новонародженого їх розміщують у боксах чи напівбоксах на одне-два ліжка. Кожна палата обладнана медичними вагами, тумбочками чи поличками для зберігання білизни, біксами для збереження стерильного матеріалу, набором медикаментів для догляду за шкірою новонародженого. Бікс зі стерильним матеріалом міняють у міру використання, але не рідше 3 разів на добу. В усіх палатах мають бути дезинфікуючі засоби. Медична сестра навчає матір догляду за новонародженим, роз'яснює, як користуватися стерильним матеріалом і дезинфікуючими засобами. Запаси стерильного матеріалу і медикаментів, а також історію розвитку новонародженого тримають у кімнаті для медсестер. Медикаменти зберігають під замком. Щоденно новонародженого оглядає лікар-неонатолог. Якщо стан дитини погіршується, слід негайно вирішувати питання про місце її подальшого перебування.

Відділення патології вагітних. Число ліжок у цьому відділенні має складати 30% від загальної кількості ліжок акушерського стаціонару. Сюди госпіталізують вагітних із різноманітними ускладненнями вагітності, екстрагенітальною патологією, а також для комплексної до-пологової підготовки. Відділення включає палати для хворих, маніпуляційну, кабінет функціональної діагностики, підсобні приміщення, санвузли. Особливу увагу персонал відділення патології вагітності повинен приділяти жінкам з передлежанням плаценти, гестозами, наявністю рубців на матці. При появі щонайменших змін у стані таких жінок акушерка повинна негайно викликати лікаря, щоб надати кваліфіковану допомогу. Треба своєчасно визначити початок родової діяльності, від-ходження навколоплодових вод, про що теж повідомити чергового лікаря.

Важливим фактором лікування у відділі патології вагітності є дієтичне харчування. Тому акушерки повинні слідкувати за дотриманням вагітними рекомендацій лікарів за наявності тієї чи іншої патології з урахуванням маси тіла, терміну вагітності тощо.

Доцільно мати у відділі методичні рекомендації, вказівки, схеми з надання невідкладної допомоги, плани обстеження вагітних з різними захворюваннями.

В акушерських стаціонарах працюють лікарі й акушерки. Медсестра може працювати в операційному блоці, сестрою-анестезисткою і у відділенні новонароджених.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >