Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Психология arrow Активність дитини як умова психічного розвитку

Висновки

Отже, кожна ознака, розвиваючись, набуває чогось нового, чого не було в спадкових завдатках, і завдяки цьому питома вага спадкових впливів то посилюється, то ослабляється і відсовується на задній план. Роль кожного чинника в розвитку однієї і тієї ж ознаки опиняється різною на різних вікових етапах. Наприклад, в розвитку мови значення спадкових передумов рано і різко зменшується, і мова дитини розвивається під безпосереднім впливом соціального оточення, а в розвитку роль спадкових моментів зростає в підлітковому віці.

Таким чином, єдність спадкових і соціальних впливів - це не постійна, раз і назавжди дана єдність, а диференційоване, таке, що змінюється в процесі самого розвитку. Психічний розвиток дитини не визначається механічним складанням двох чинників. На кожному етапі розвитку по відношенню до кожної ознаки розвитку необхідно встановлювати конкретне поєднання біологічних і соціальних моментів, вивчати його динаміку.

Список використаної літератури

  • 1. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни /К.А. Абульханова-Славская. - М.: Мысль, 1991. - 304 с.
  • 2. Боришевский, М.И. Развитие саморегуляции поведения школьников: дис. на соискание науч. степ. Доктора психол. наук в форме науч. докл.: 19.00.07 “Педагогическая и возрастная психология” / М.И. Боришевский. - К., 1992. - 77 с.
  • 3. Колесніченко, Л.А. Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07/Л.А. Колесніченко. - К., 2004. - 20 с.
  • 4. Конопкин, О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека. Структурно-функциональный аспект / О.А. Конопкин // Вопросы психологии. - 1995. - № 1. - С.5-12
  • 5. Миславский, Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю.А. Миславский // Науч. исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР - М.: Педагогика, 1991. - 152 с.
  • 6. Позіненко, Ю.В. Роль саморегуляції в оптимізації професійної діяльності працівників правосуддя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.06 “Юридична психологія” / Ю.В. Позіненко. - Х., 2004. - 20 с.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее