Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Социология arrow Демографічна ситуація в Україні та можливі шляхи її вирішення

Список використаної літератури

 • 1. Васильєва Л. Й. Демографічні аспекти сучасної сім'ї // Актуал. пpобл. політики: Зб. наук. пp. - Одеса, 1997. - Вип.1-2. - С.15-17.
 • 2. Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 рр./За наук. ред. акад. І.Ф.Кураса, С.І.Пирожкова. - К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. - С.476-501.
 • 3. Стратегія розвитку України: теорія і практика. -- К.: НІД., 2002. -- С. 864.
 • 4. Гнибіденко І. Соціальний вибір в умовах глобалізації як засіб забезпечення соціального захисту та прав людини: Україна: аспекти праці. - 2005. - №2. - С.35.
 • 5. Демографічне дзеркало нації// Слово просвіти. - 2001. - 23 листопада. с.6.
 • 6. Діти, жінки та сім'я в Україні: статистичний збірник. - К.:Державний комітет статистики України, 2000. - 362 с.
 • 7. Демографічна криза в Україні. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2001. - С.467.Н.М. Зобко "Демографічні проблеми людства" К.: 2001.- 543с.
 • 8. Довжук Б. Актуальне регіональне дослідження трудової міграції: Україна: аспекти праці. - 2005. - №3. - С.37.
 • 9. Демографічна криза в Україні// Народна газета. - 2002. - № 17. - с.4-5.
 • 10. До питання про концепцію національної демополітики в Україні: Демографічні дослідження. - Вип.18. - К.: Ін.-т економіки НАН України, 2004. - С.40-41.
 • 11. Етнодемографічна політика. Піскунов О.Д.: Дивослово. - 2002. - № 8. - с.2.
 • 12. Лібанова Е. Демографічний колапс: Уряд. кур'єр. - 2004. - №40. - С.11.
 • 13. Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: Матеріали Всеукраїнської науково-апрктичної конференції. - Т., 2004. - 294с.
 • 14. Стасюк М., Крючковський В. Вплив міграційних процесів на основні демографічні показники в Україні: Україна: аспекти праці. - 2004. - №5. - С.42.
 • 15. Стасюк М., Крючковський В. Вплив міграційних процесів на основні демографічні показники в Україні: Україна: аспекти праці. - 2004. - №5. - С.40.
 • 16. Україна - аспекти праці: щомісячник.-К.:2006.- №8. - 63с.
 • 17. Україна - аспекти праці: щомісячник.-К.:2007.- №3. - 60с.
 • 18. Україна - аспекти праці: щомісячник.-К.:2007.- №1. - 63с.
 • 19. Україна - аспекти праці: щомісячник.-К.:2006.- №4. - 63с.
 • 20. Яцків Я. Твоє обличчя в портреті України: Урядовий кур'єр. - 2005. - №163. - С.18.
 • 21. Яцків Я. Твоє обличчя в портреті України: Урядовий кур'єр. - 2005. - №177. - С.9.
 • 22. Послання президента до Верховної Ради України. - www.president.gov.ua; Скільки нас в Україні//Соц. Політика. - 2005. - №8.
 • 23. Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 роки. - www.rada.gov.ua.
 • 24. Державна статистика України. - www.ukrstat.gov.ua
 • 25. Статистичний портал. - www.ukrcensus.gov.ua
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее