Результати дослідження та їх обговорення. Напрями подолання корупційних ризиків

У якості напрямів подолання корупційних ризиків в рамках вдосконалення системи матеріально- го-технічного забезпечення Національної гвардії України можна запропонувати наступні:

 • 1. Формування нової свідомості та побудова доброчесності.
 • 2. Сильна політична воля і підтримка на рівні вищого керівництва, єдність і стабільність політики.
 • 3. Інституційна спроможність структур і персоналу, який здійснює реформи, безперервний професійний розвиток.
 • 4. Спільні зусилля керівництва і персоналу як цивільного, так і військового.
 • 5. Правильні стратегія і фокус, баланс між важкими і легкими завданнями, делегування повноважень.
 • 6. Утримання сподівань у визначених рамках.
 • 7. Прозорість і чесний діалог із засобами масової інформації.
 • 8. Моніторинг та оцінювання результатів через певні проміжки часу.
 • 9. Залучення зовнішніх сторін - ЗМІ, громадських організацій, волонтерів, науковців.
 • 10. Міжнародна підтримка.
 • 11. Зовнішня незалежна оцінка.

Наукова новизна даного дослідження полягає в удосконаленні технології управління запасами в ло- гістичній системі матеріального забезпечення Національної гвардії України на основі врахування коруп- ційних ризиків.

Практичне значення полягає в рекомендаціях керівництву військових підрозділів стосовно управління запасами в логістичній системі матеріального забезпечення.

Подальшим напрямком даного дослідження може виступати розроблення методики оцінки ефективності матеріального забезпечення Національної гвардії України на основі врахування корупційних ризиків.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >