Боротьба з корупцією в національній гвардії України

Ефективне матеріальне забезпечення військових підрозділів Національної гвардії України уявляється можливим лише за умови подолання корупції, яка може мати місце в процесі здійснення військових закупівель. Прозора схема організації закупівель створить можливості вдосконалення всієї системи матеріального забезпечення підрозділів Національної гвардії України та приблизить її до міжнародних стандартів.

Літературний огляд. Нормативні документи та стандарти

В роботах [1-3] подані нормативні документи та стандарти, які регламентують матеріальне забезпечення військових підрозділів.

В дослідженнях [4, 5] виділяються економічні чинники воєнної безпеки. Роботи [6, 7] присвячені проблемам управління системою матеріально- технічного забезпечення військових підрозділів. В дослідженнях [8-10] розглядаються погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення військових підрозділів.

В результаті аналізу спеціалізованої літератури виявлено вельми актуальне значення проблематики управління матеріальним забезпеченням Національної гвардії України з урахуванням корупційних ризиків. Але літературні джерела не містять системного аналізу управління матеріальним забезпеченням Національної гвардії України з урахуванням корупцій- них ризиків.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >