Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экология arrow Діяльність Волинського обласного управління водних ресурсів

Охорона праці

Закон України "Про охорону праці" - Закон України, що визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Прийнятий 14 жовтня 1992 р.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [4].

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюються власником підприємства. Служба охорони праці займається вирішуванням наступних завдань:

  • • забезпечення безпеки виробничої праці, устаткування, будівельних споруд;
  • • забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;
  • • професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;
  • • вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.

Навчання і перевірка знань по охороні праці робітників проводяться відповідно до «Типового положення про навчання з питань охорони праці» від 04.12.1999 р [4].

На Волинському облводресурсів на підставі цього положення діє ціла система інструктажів. Регулярно проводяться всі необхідні інструктажі працівників: вступний (при прийомі на роботу, відповідальний - інженер по охороні праці), первинний інструктаж на робочому місці (відповідальний начальник цехів), повторний і т. д.

Пряма відповідальність за безпеку праці Волинського обласного управління водних ресурсів і керівництво роботою по техніці безпеки покладена на начальника Волинського облводресурсів [1].

На підставі вищезазначеного положення на Волинському облводресурсів організоване навчання і перевірка знань по охороні праці керівників і фахівців, пов'язаних з організацією, керівництвом і проведенням роботи безпосередньо на робочих місцях і виробничих ділянках із здійсненням нагляду і технічного контролю за проведенням робіт [4].

Перевірка знань з охорони праці керівників, що поступили на роботу, і фахівців проводиться не пізніше за один місяць після призначення на посаду, для працюючих - періодично, не рідше ніж один раз в три роки.

Керівники, що поступили на роботу, і фахівці проводять ввідний інструктаж, який проводить інженер по охороні праці. Позачергова перевірка знань на підприємстві проводиться незалежно від терміну проведення попередньою:

  • - при введенні в дію нових або перероблених законодавчих і інших нормативних, правових актів по охороні праці;
  • - при зміні технологічних процесів і устаткування, що вимагає додаткових знань по охороні праці обслуговуючого персоналу; після аварій і нещасних випадків і т. д [1].

За наслідками виявлених недоліків і порушень по охороні праці начальником Волинського облводресурсів видаються накази по їх усуненню і накладаються стягнення на керівних осіб, які за це несуть відповідальність.

На Волинському обласному управлінні водних ресурсів особливих випадків виробничого травматизму і професійних захворювань не спостерігалось. Це пов'язано насамперед з дотриманням вимог охорони праці [4].

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее