Форма власності та організаційна форма господарювання

Волинське обласне управління водних ресурсів є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, виконання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсівУкраїни.

У своїй діяльності Волинське вод ресурсів керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, дорученнями та іншими документами Держводагенства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також положенням про Волинське обласне управління водних ресурсів.

Волинське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Волинської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішує в уставленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагенства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.

1.3 Структура облводресурсів та схема управління

  • 1.4 Основні завдання Волинського управління облводресурсів
  • 1. Реалізація в області державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів,здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.
  • 2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.
  • 3. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області.
  • 4. Організація робіт з експлуатації, капітального та початкового ремонту меліоративної мережі, водосховищ та інших водогосподарських об'єктів, що знаходяться на балансі Волинського облвлдресурсів.
  • 5. Раціональне використання бюджетних коштів на виконання природоохоронних заходів, утримання та експлуатацію водогосподарських об'єктів та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інші об'єкти.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >