Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экология arrow Аналіз стану річки Сіверський Донець за біогенними показниками

Нормативно-законодавча база охорони поверхневих вод в Україні

Водний кодекс України;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991р.;

Положення «Про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України»;

Постанова № 1147 від 17 вересня 1996 року; постанова № 465 від 25 березня 1999 р. «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;

-Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства України від 17.01.2002р.»;

При аналізі Водного кодексу України, введеного в дію Постановою В? № 214/95-ВР від 06.06.1995: у розділі III «Водокористування»; главі 14 «Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти»; статті 70 «Умови скидання стічних вод у водні об'єкти» - визначено, що скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод чи його припинення, якщо вони:

можуть бути використані у системах оборотного, повторного і

послідовного водопостачання;

містять цінні відходи, що можуть бути вилучені;

містять промислову сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві

продукти підприємств у кількості, що перевищує встановлені нормативи технологічних відходів;

містять речовини, щодо яких не встановлено гранично допустимі концентрації;

  • -перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань;
  • -за обсягом скидання забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі нормативи;

призводять до підвищення температури води водного об'єкта більш ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природною температурою в літній період;

є кубовими залишками, шламами, що утворюються в результаті їх очищення і знезараження.

У розділі III «Водокористування»; главі 16 «Користування річками»; статті 80 «Особливості користування малими річками» визначена мета охорони водності малих річок, де забороняється:

змінювати рельєф басейну річки;

руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;

  • -зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;
  • -розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;

проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок;

надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва;

здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.

Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться в басейні річок, забезпечують здійснення комплексних заходів щодо збереження водності річок та охорони їх від забруднення і засмічення.

У розділі III «Водокористування»; главі 16 «Користування річками»; статті 81 «Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення», зазначено, що до комплексу заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення належить:

  • -створення прибережних захисних смуг;
  • -створення спеціалізованих служб по догляду за річками, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані;
  • -впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-

меліоративною організацією території водозбору;

- здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів, а також створення для організованого відводу

поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) під час будівництва і експлуатації шляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

  • -впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених цим Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні річки;
  • -створення гідрологічних пам'яток природи.

З метою оцінки екологічного стану басейну річки та розробки заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів складається її паспорт у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

У розділі III «Водокористування»; главі 16 «Користування річками»; статті 82 «Регулювання стоку річок, створення штучних водойм» визначена мета збереження гідрологічного, гідробіологічного та санітарного стану річок забороняється споруджувати в їх басейні водосховища і ставки загальним обсягом, що перевищує обсяг стоку даної річки в розрахунковий маловодний рік, який спостерігається один раз у двадцять років.

Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, допускається лише з дозволу місцевих рад за погодженням з державними органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та геології.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее