Вміст волових і рухомих форм азоту, фосфору і калію

Таблиця 4.8

Вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту

Валовий вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Вміст рухомих елементів живлення

N

P205

K20

N

P205

K20

%

т/га

%

т/га

%

т/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

мг в 100г ґрунту

кг/га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-20

1,29

0,17

4,38

0,19

4,90

2,4

61,92

2,1

54,18

2,8

72,24

42

7083,6

20-40

1,35

0,14

3,78

0,16

4,32

2,0

54

1,6

43,2

1,9

51,3

41

1107

0-40

1,32

0,16

8,16

0,18

9,22

2,2

115,9

1,85

97,38

2,35

123,5

41,5

2190,6

Висновок: У орному шарі досліджуваного ґрунту, вміст калію, азоту і фосфору високий. Внесення азотних, калійних і фосфорних добрив ґрунт не потребує

Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту

Таблиця 4.9

Фізико-хімічні властивості ґрунту

Шар ґрунту, см

рН водний

Обмінні основи (катіони)

Ca+2/Mg+2

Сума увібраних основ, мг,-екв./100г

Н+, мг,-екв./100г

Ємність поглинання, мг,-екв./100г

Ступіть насиченості ґрунту основами, %

% Na+ від ємності вбирання

Оцінка ґрунту за ступенем солонцюватості

Ca2+

Mg2+

Na+

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0-20

7,2

15,3

63,48

5,4

22,40

3,4

14,1

2,8

24,1

0,3

24,4

98,7

13,9

20-40

7,4

16,8

64,36

5,8

22,2

3,5

13,4

2,89

26,1

0,4

26,5

98,5

13,2

0-40

7,3

16,05

63,92

5,6

22,3

3,45

13,75

2,84

25,1

0,35

25,45

98,6

13,55

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення вапна:

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= 387 кг/га

Для горизонту 20-40 см DCaCO3= 540 кг/га

Для горизонту 40-60 см DCaCO3= 924 кг/га

Визначити фактичну потребу у вапнуванні:

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= не потребує

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= не потребує

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= не потребує

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення гіпсу:

Для горизонту 0-20 см D (CaSO4·2H2O) =4,83т/га

Для горизонту 20-40 см D (CaSO4·2H2O) = 5,06т/га

Для горизонту 0-40 см D (CaSO4·2H2O) = 10,2т/га

Висновок: в результаті розрахунків було виявлено, що внесення вапна даний ґрунт не потребує, а гіпс потрібно внести для горизонту 0-40 см дозою 10,2 т/га.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >