Агрегатний склад ґрунту

Таблиця 4.5

Вміст водотривких агрегатів ґрунту, %

Шар ґрунту, см

Діаметр агрегатів, мм

Ступінь структурності

>5

5 - 3

3 - 1

1 - 0,5

0,5-0,25

>0,25

1 - 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-20

10

4

6

11

25

56

10

Добре

20-40

11

5

7

15

26

64

12

Добре

40-60

15

6

8

17

28

74

14

Відмінно

0-60

12

5

7

14,3

26,3

64,6

12

Добре

Висновок: ступінь структурності досліджуваного ґрунту є добрим у шарі ґрунту 0-40 см з вмістом фракцій d>0,25 мм = 64 і відмінним у шарі 40-60 см з вмістом даних фракцій = 74.

Через те, що для сільського господарства структурні окремості розміром від 1 до 5 мм - найбільш цінні, даний ґрунт є оструктуреним.

Заходи по оструктуренню ґрунту: так як структурний ґрунт має безліч переваг перед неоструктуреним, то в даному випадку повинні бути вжиті заходи по оструктуренню ґрунтів.

Це науково-обґрунтований обробіток ґрунту, використання менш енергонасиченої техніки з меншим питомим опором на ґрунт, дотримання сівозміни, використання в ній багаторічних трав і бобових культур, проведення хімічної меліорації (в даному випадку гіпсування), внесення органічних добрив, боротьба з ерозією.

Гранулометричний склад ґрунту

Таблиця 4.6

Розрахунок гранулометричного складу ґрунту

Шар ґрунту,

см

Діаметр агрегатів, мм

Назва гранулометр.складу ґрунту

>1

1 - 0,5

0,5 - 0,25

0,25 - 0,05

0,1 - 0,05

0,05 - 0,01

0,01 - 0,005

0,005 - 0,001

0,05 - 0,001

Менше 0,001

Менше 0,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0-20

-

0,9

1,3

25,6

27,8

10,3

8,5

6,7

25,5

46,7

80,7

Середньо-глинистий

20-40

-

1,4

2,3

24,9

28,6

11,4

10,6

8,9

30,9

40,5

82

40-60

-

1,7

3,6

28,7

34

13,4

9,9

8,2

31,5

34,5

75,9

0-60

1,3

2,4

26,4

30,13

11,7

9,6

7,93

87,9

40,56

79,53

Висновок: відсотковий вміст фракції піску у шарі ґрунту становить 27,8%, 20-40 см - 18,4%, 40-60 см - 28,6%, а фракції пилу в горизонті 0-20 см міститься 25,5%, 20-40 см - 30,9%, 40-60 см - 31,5%, фракція мулу займає відповідно в шарі 0-20 см - 46,7%, 20-40 см - 40,5%, 40-60 см - 34,5%.

Дослідивши частинки різного розміру, можна дійти висновку, що даний ґрунт має важкоглинистий гранулометричний склад.

Використання ґрунтів різного гранулометричного складу: у піщаних, супіщаних, легкосуглинкових та середньосуглинкових ґрунтах переважає фізичний пісок, тому вони чинять невеликий опір ґрунтообробним знаряддям.

Такі ґрунти називають легкими.

Важкосуглинкові та глинисті ґрунти, навпаки, чинять дуже великий опір під час обробітку, і їх називають важкими.

Легкі ґрунти легко піддаються обробітку, швидко прогріваються, мають добру водопроникність та повітряний режим.

Але володіють низькою вологоємністю, бідні на гумус і елементи живлення, мають незначну поглинальну здатність, піддаються вітровій ерозії.

Важкі ґрунти володіють високою зв'язністю й вологоємністю, краще забезпечені поживними речовинами та гумусом.

Безструктурні важкі ґрунти мають несприятливі фізичні й фізико-хімічні властивості: слабку водопроникність, здатність запливати й утворювати кірку, високу щільність.

Крім того, різні сільськогосподарські культури неоднаково ставляться до гранулометричному складу ґрунтів.

Так, люпин, сорго, картопля, кукурудза, гречка, просо воліють легкі ґрунту. Пшениця, ячмінь, буряк, капуста дають стійкі врожаї на середньосуглинистих ґрунтах, а овес - навіть на важкосуглинистих і глинистих

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >