Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Агропромышленность arrow Агровиробнича характеристика підзолистого-буроземного кислого поверхнево глейового грунту та заходи щодо покращення його родючості

Агрохімічні властивості

Для підзолистого-буроземного кислого поверхнево глейового ґрунту на делювіальних суглинках характерне поступове зниження величин цих показників з глибиною, а також близькі їх параметри (5,21-1,67 та 5,43-1,08 - для обмінної кислотності (ОК) і 7,61-1,36 та 6,15-2,63 мг-екв/100 г ґрунту для гідролітичної кислотності (ГК або Нr) відповідно).

Проте для підзолистого-буроземного ґрунту в ілювіальних горизонтах і материнській породі зафіксоване переважання обмінного водню над обмінним алюмінієм, які формують обмінну кислотність. Інших відмінностей не спостерігається.

Серед мінеральних фосфатів ґрунтів буроземного типу, незалежно від генетичних особливостей, переважають залізо- й алюмофосфати. У межах профілю підзолисто-буроземного оглеєного ґрунту вміст алюмофосфатів змінюється в межах 16,6 - 26,2; 14,3 - 22,4; 14,7 - 16,8 мг/100 г ґрунту, а залізофосфатів - 30,8 - 45,6; 30,6 - 68,3; 29,1-40,1 мг/100 г ґрунту, відповідно.

У підзолисто-буроземному ґрунті за промивного режиму зволоження з опадом листяних порід підвищується вміст фосфатів кальцію; за промивного (з кислим рослинним опадом), контрастного та водозастійного - вміст залізо- й алюмофосфатів по профілю, а за оптимальних умов зволоження з надходженням опаду трав'янистої рослинності - знижується величина фосфатного потенціалу та підвищується потенційна буферна здатність по відношенню до фосфору. За досліджуваних умов ґрунтоутворення в підзолисто-буроземному ґрунті проявляються найтісніші кореляційні зв'язки показників фосфатного режиму та гідролітичної кислотності.

За умов, сприятливих для розвитку опідзолення, глеє-елювіювання та оглеєння найчіткіше проявляється зв'язок залізофосфатів з обмінною та гідролітичною кислотностями (множинний коефіцієнт кореляції складає 0,69, 0,64 і 0,86 відповідно для зазначених варіантів) та рухомим і обмінним алюмінієм (0,72, 0,65 і 0,60). За промивного (з опадом листяних порід) та оптимального режимів зволоження посилюється зв'язок вмісту рухомого фосфору з обмінною і гідролітичною кислотностями (множинний коефіцієнт кореляції складає 0,86 і 0,89 відповідно), а також сумою ввібраних основ і гідролітичною кислотністю (0,87 і 0,73).

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее