Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Агропромышленность arrow Агровиробнича характеристика підзолистого-буроземного кислого поверхнево глейового грунту та заходи щодо покращення його родючості

Агрегатний склад грунту

Родючість ґрунтів, особливо важких за гранулометричним складом, значною мірою залежать від структури, яка визначає їх повітряний, водний, поживний та інші режими.

Структура - це сукупність у ґрунті агрегатів різних за розміром, формою, механічною міцністю і водостійкістю.

Структурність - це здатність ґрунту розпадатися на агрегати. Захаров виділив 3 типи структур ґрунту.

За розмірами структурних окремостей розрізняють: макроструктуру - структура з діаметром агрегатних окремостей більше 0,25 мм. і мікроструктуру - діаметр комочків ґрунту в межах 0,25 - 0,01 мм.

Таблиця 2.4

Класифікація структурних агрегатів (за С.О.Захаровим)

Тип. КУБОПОДІБНА - рівномірний розвиток агрегатів по трьох осях

1. Брили ста

Неправильна форма і нерівна поверхня

І.Крупнобрилиста

>100

2. Дрібнобрилиста

100-10

2. Грудкувата

Неправильна округла форма,нерівні округлі і жорсткі поверхні розлому, грані невиражені

З.Крупногрудкувата

100-30

4. Грудкувата

30-10

З.Дрібногрудкувата

10-2,5

б.Пилувата

< 2,5

3. Горіхувата

Майже правильна форма, грані добре виражені,поверхня рівна, ребра гострі

7. Крупногоріхувата

>10

8. Горіхувата

10-7

9. Дрібногоріхувата

7-5

4.3 ерниста

Майже правильна форма, інколи - округла звираженими гранями або жорсткими і матовими, або гладкими й блискучими

Ю.Крупнозерниста

5-3

11. Зерниста

3-1

12. Дрібнозерниста(порохувата)

1-0.5

II тип. ПРИЗМОПОДІБНА - розвиток агрегатів переважно по вертикальній осі

З.Стовпоподібна

Відмінності слабо оформлені, з нерівними гранями й заокругленими ребрами

ІЗ.Крупностовпоподібна

>50

14. Стовпоподібна

50-30

15. Дрібностовпоподібна

<30

б.Стовпчаста

Правильної форми з добревираженими вертикальнимигранями, округлою верхньою основою і плоскою нижньою

Іб.Крупностовпчаста

50-30

17. Дрібностовпчаста

<30

7. Призматична

Грані добре виражені з рівною глянцюватою поверхнею

ІЗ.Крупнопризматична

50-30

19. Призматична

30-10

20. Дрібнопризматична

10-5

21. Тонкопризматична

<5

22.0 лівцева (при довжині > 50 мм)

<10

ІІІ тип. ПЛИТОПОДІБНА -розвиток агрегатів переважно по горизонтальній осі

8. Плитчаста

Досить розвинуті “поверхні спайності” по горизонталі

23. Сланцювата

>5

24. Плитчаста

5-3

25. Пластинчата

3-1

26. Листова

<1

9. Лускувата

Порівняно невеликі горизонтальні “площиниспайності” й часто гостріграні

27. Шкаралупувата

>3

28. Груболускувата

3-1

29. Дрібнолускувата

<1

Таблиця 2.5.

Оцінка структури ґрунту за вмістом водотривких агрегатів

Вміст водотривких агрегатів діаметром більше 0,25 мм, %

Оцінка структурного

стану грунту

Менше 10

Відсутня

10 - 20

Незадовільна

20 - 30

Недостатньо задовільна

30 - 40

Задовільна

40 - 60

Добра

60 - 75

Відмінна

Більше 75

Надмірно висока

Вміст водотривких агрегатів (від 0,25 до 10 мм) складає 60-72%, а отже даний ґрунт володіє доброю структурою

Для оструктурення ґрунтів потрібно комплексно використовувати біологічні, хімічні, фізико-хімічні, фізичні та механічні методи. Однак головне-збагачення ґрунту високоякісним гумусом. Агрегування ґрунтів сприяють органічні і мінеральні колоїди, кореневі тяжі і гіфи грибів, мікроорганізми, різні солі і т. п.

Велике значення в оструктурення ґрунту належить органічним добривам, а також трав'янистої рослинності (особливо багаторічної), яка пронизує ґрунт густою мережею коренів, розчленовує її на дрібні окремо.

Крім того, виникає в результаті розкладання рослинних залишків перегній, який під впливом катіонів кальцію і магнію здатний давати нерозчинний у воді гель (ґрунтовий «клей»), просочує ґрунтові грудочки і міцно їх цементує, надає їм високу водостійких. Отже, для створення і збереження ґрунтової структури необхідно систематично і в достатній кількості вносити органічні і мінеральні добрива, проводити вапнування кислих і гіпсування солонцевих ґрунтів, обробляти ґрунту в стані фізичної стиглості, тобто коли вони добре пухкої, не мажуться і не дають брил; висівати багаторічні трави і культури, що дають високі врожаї і залишають після себе багато органічних залишків; впроваджувати штучне оструктурюванні ґрунтів за допомогою різного роду бітумів, криліумів і т. п.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее