Агровиробнича характеристика підзолистого-буроземного кислого поверхнево глейового грунту та заходи щодо покращення його родючостіВСТУПРОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТУРМАЛІНУ ТА ЦІКАВІ ВІДОМОСТІ ПРО НЬОГОРОЗДІЛ 2. Морфологічна будова і характеристика основних властивостей ПІДЗОЛИСТОГО-БУРОЗЕМНОГО КИСЛОГО ПОВЕРХНЕВО ГЛЕЙОВОГО ГРУНТУ НА ДЕЛЮВІАЛЬНИХ СУГЛИНКАХ Межі і площа буроземної зони і зони Українських Карпат. Умови процесів ґрунтоутворення Будова ґрунтового профілю і характеристика морфологічних ознак Гранулометричний склад грунту Агрегатний склад грунту Фізичні властивості Фізико-механічні властивості Водні властивості Теплові і повітряні властивості Агрохімічні властивості Вміст поживних елементів у грунті Гумус Ґрунтовий розчин і його властивості Сільськогосподарське використання Агромеліоративні заходи по збереженню і підвищенню родючостіРОЗДІЛ 3. ВИДИ ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ Водноерозійні і водоакумулятивні форми рельефуРОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА КУРСОВЇ РОБОТИ Морфологія грунту Загальні фізичні властивості ґрунту Вміст в ґрунті гумусу Агрегатний склад ґрунту Гранулометричний склад ґрунту Розрахунок водних властивостей ґрунту Вміст волових і рухомих форм азоту, фосфору і калію Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту Маса розрахункового шару ґрунту ВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
  След >