Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Агропромышленность arrow Аналіз проблеми кислотної деградації ґрунтів

Статистична обробка результатів аналізу

Обробка результатів аналізу потенціальної кислотності

Визначена потенціальна кислотність становить: рН1=6,51; рН2=6,46; рН3=6,34.

Проводять статистичну обробку отриманих даних. При обробці даних розраховують такі основні характеристики вибірки: середнє (математичне очікування), дисперсію, стандартне відхилення, довірчий інтервал.

Середнє для вибірки обчислюють за формулою:

де - одиничний результат серії вимірювань;

n -- число вимірювань.

Потім обчислюють дисперсію вибірки V, яка характеризує розсівання результатів відносно середнього:

та стандартне відхилення s, яке є квадратним коренем з дисперсії і має розмірність вимірюваної величини:

.

Використовується також відносне стандартне відхилення sr:

.

Далі обчислюють довірчий інтервал , в який із заданою ймовірністю потрапляє результат хімічного аналізу:

,

де tp,f - коефіцієнт Стюдента;

f - число ступенів свободи.

Довірчу ймовірність Р зазвичай приймають рівною 0,95. Число ступенів свободи обчислюють за формулою f=n-1. Значення коефіцієнта Ст'юдента для різної довірчої ймовірності наведено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Значення коефіцієнта Ст'юдента для різної довірчої ймовірності

f

P = 0,90

P = 0,95

P = 0,99

1

6.31

12.7

63.7

2

2.92

4.30

9.92

3

2.35

3.18

5.84

4

2.13

2.78

4.60

5

2.01

2.57

4.03

6

1.94

2.45

3.71

7

1.89

2.36

3.50

8

1.86

2.31

3.36

9

1.83

2.26

3.25

10

1.81

2.23

3.17

Оброблені дані заносимо до таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

Значення потенціальної кислотності ґрунту

рНі

n

V

s(sr)

6,34

3

6,44

0,0076

0,087

0,22

6,440,22

6,46

6,51

Обробка результатів аналізу обмінної кислотності

Визначена обмінна кислотність становить: рН1=6,73; рН2=6,76; рН3=6,79.

Проводять статистичну обробку отриманих даних. При обробці даних розраховують такі основні характеристики вибірки: середнє (математичне очікування), дисперсію, стандартне відхилення, довірчий інтервал.

Середнє для вибірки обчислюють за формулою:

Потім обчислюють дисперсію вибірки V,

та стандартне відхилення s.

.

Використовується також відносне стандартне відхилення sr:

.

Далі обчислюють довірчий інтервал .

,

Довірчу ймовірність Р зазвичай приймають рівною 0,95. Число ступенів свободи обчислюють за формулою f=n-1.

Оброблені дані заносимо до таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

Значення обмінної кислотності ґрунту

рНі

n

V

s(sr)

6,73

3

6,76

0,0009

0,003

0,07

6,760,07

6,76

6,79

Кислотність ґрунту вважається прийнятною для нормального росту та розвитку, якщо вона знаходиться в межах рН 6,5 - 7,5. З таблиці 6.2 та 6.3 видно, що експериментально визначена кислотність ґрунту становить 6,440,22 та 6,760,07, отже на даному ґрунті можуть нормально функціонувати рослини.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее