Приготування розчинів

Для проведення аналізу необхідно приготувати розчини:

 • - розчин КСl з С=1 моль/л;
 • - розчин СН3СООNa•3H2O з С=1 моль/л;
 • - 1 % розчини КОН, НСl, NaОН, СН3СООН;
 • - буферні розчини з рН1=4,01; рН2=6,86; рН3=9,18.

Молярну концентрацію речовини в розчині обчислюють за формулою:

С= mр.р./(M•Vр-ну)

де С - молярна концентрація речовини;

mр.р - маса речовини;

M - молярна маса речовини;

Vр-ну - об'єм розчину.

Для приготування 1 л розчину КСl з С=1 моль/л потрібно:

mр.р=1•74,5•1=74,5 (г).

На терезах зважують 74,5 г солі КСl, потім розчиняють в 0,4-0,5 л дистильованої води і доводять об'ємом до розчину 1 л. За допомогою рН-метра перевіряють рН. Коректування розчину проводиться при рН>5,61 1 % розчином КОН, при рН>6,1 1 % розчином НСl.

Готують 1 % розчин КОН об'ємом 1 л, вважають густину розчину за 1 г/см3.

W= mр.р/(сVр-ну),

де с - густина розчину.

mр.р=0,01•1•1=0,01 (г).

На терезах зважують 0,01 г кристалічного КОН і розчиняють в 1л дистильованої води.

Також готують 1 % розчин НСl об'ємом 1 л. Для цього використовують таблицю - густина водних розчинів кислот при 20 є С [6]. Стандартний розчин хлоридної кислоти має густину 1,19 г/см3 та масову частку 38 %. Для того, щоб приготувати 1 % розчин НСl, використовують правило хреста.

 • 38 % > 1 в.ч.
 • 1 %
 • 0 % > 37 в.ч.

Перетворюють вагові частини у мілілітри, поділивши їх на густину.

 • 1/119=0,84 мл (38 % розчину НСl)
 • 37/1=37 мл (дистильованої води)

Таким чином загальний об'єм розчину буде становити 37,84 мл.

Щоб знати скільки мілілітрів 38 % розчину НСl, потрібно взяти 1 л 1 % розчину НСl і скласти пропорцію:

 • 37,84 мл - 0,84 мл
 • 1000 мл - х мл.

х=(1000•0,84)/37,84=22,2 (мл).

Для приготування 1 л розчину КСl з с=1 моль/л потрібно:

mр.р=1•136•1=136 (г).

136 г СН3СООNa•3H2O розчиняють у дистильованій воді і доводять об'ємом до 1 л. Розчин повинен мати рН=8,3-8,4. Коректування проводять при рН<8,31 1 % розчином NaОН, при рН>8,41 1 % розчином СН3СООН.

Готують 1 % розчин NaОН об'ємом 1 л, вважають густину розчину за 1 г/см3.

W= mр.р/(сVр-ну),

де с - густина розчину.

mр.р=0,01•1•1=0,01 г.

На терезах зважують 0,01 г кристалічного NaОН і розчиняють в 1 л дистильованої води.

Також готують 1 % розчин СН3СООН об'ємом 1 л. Стандартний розчин СН3СООН має густину 1,05 г/см3 та масову частку 100 %. Для того, щоб приготувати 1 % розчин СН3СООН, використовують правило хреста.

 • 100 % > 1 в.ч.
 • 1 %
 • 0 % > 99 в.ч.

Перетворюють вагові частини у мілілітри, поділивши їх на густину.

 • 1/1,05=0,95 мл (100 % розчину СН3СООН)
 • 99/1=99 мл (дистильованої води)

Таким чином загальний об'єм розчину буде становити 99,95 мл.

Щоб знати скільки мілілітрів 100 % розчину СН3СООН, потрібно взяти, 1 л 1 % розчину СН3СООН і скласти пропорцію:

 • 99,95 мл - 0,95 мл
 • 1000 мл - х мл.

х=(1000•0,95)/99,95=9,5 мл.

Для приготування буферних розчинів по ГОСТу 8.134-74 і ГОСТу 8.135-74, необхідно вміст ампули кількісно перенести в колбу об'ємом 1 л і розчинити в дистильованій воді.

Для приготування буферних розчинів фосфатів, гідрату оксиду кальцію повинна використовуватись дистильована вода, що не містить вуглекислоти. Приготовлені розчини цих речовин повинні бути захищені від доступу вуглекислого газу повітря. Інші буферні розчини такі, як калій фталевокислий кислий, можуть готуватись на звичайній дистильованій воді і не потрібно захищати від вуглекислого газу повітря.

Перед застосуванням стандарт-титру необхідно зняти етикетку з ампули і промити її поверхню дистильованою водою.

В мірну колбу об'ємом 1 л вставляють лабораторну воронку. В заглибленні ампули пробивають отвір, за допомогою скляного бойка і дерев'яного молотка. Вміст ампули кількісно переносять в мірну колбу дистильованою водою. Після того як вміст ампули розчинився, обєм розчину дистильованою водою доводять до риски і ретельно перемішують.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >