Характеристика потенціометричного методу аналізу

Ґрунтується на залежності величини рівноважного електродного потенціалу від активності речовини, що беруть участь в електрохімічній реакції або іонообмінному процесі, що протікає на електродах.

При цих вимірюваннях складають гальванічний елемент з індикаторного електрода та електрода порівняння і вимірюють електрорушійну силу.

В потенціометрії використовують 2 класи індикаторних електродів:

 • - електроди на між фазних границях яких протікають електронообмінні процеси;
 • - електроди на границях яких протікають іоннообмінні процеси такі електроди називають іон селективними (ІСЕ). Іон селективні або мембранні електроди мають напівпроникну мембрану - тонку пліку, яка буде відділяти внутрішню частину електрода від досліджуваного розчину. Напівпроникність мембрани полягає у її здатності пропускати йони тільки одного знаку заряду (або тільки катіони, або тільки аніони). А в багатьох випадках пропускати тільки Йони одного знаку в присутності інших йонів того ж знаку заряду.

Іон селективні електроди бувають:

 • - з твердими мембранами;
 • - з рідкими мембранами;
 • - з плівковими мембранами.

А також їх поділяють на:

 • - первинні (з кристалічними мембранами і скляні);
 • - з рухомими носіями;
 • - сенсибілізовані.

Пряма потенціометрія визначає активність йонів за величиною потенціалу індикаторного електрода. Якщо індикаторний електрод іон селективний то такий варіант методу називається іонометрією. Редоксометрія - це варіант методу прямої потенціометрії, при якому визначають окисно-відновні потенціали розчинів.

Переваги прямої потенціометрії:

 • - не змінюється склад досліджуваного розчину;
 • - метод високочутливий і непотрібне попереднє відокремлення визначуваного йона;
 • - метод можна легко автоматизувати:
 • - можна використовувати в дистанційному аналізі;
 • - обладнання недороге та доступне.

Потенціометричне титрування (непряма потенціометрія). Для проведення потенціометричного титрування потрібно мати індикаторний електрод, який реагує на зміну концентрації однієї з речовин, що бере участь в реакції титрування; електрод порівняння, магнітну мішалку та бюретку. Титрування здійснюють після додавання кожної порції титранту, вимірюють потенціал індикаторного електрода і далі будують криву титрування, далі визначають об'єм кінцевої точки титрування.

Індикаторні електроди:

 • - скляний, використовують при кислотно-основному титруванні;
 • - платиновий, використовують при окисно-відновному титруванні;
 • - іон селективний або металевий, використовують при осаджувальному та комплексометричному титруванні [4].

Переваги потенціометричного титрування:

 • - низька границя визначення, можна визначати концентрацію більш розбавлених розчинів;
 • - метод можна легко автоматизувати;
 • - можна титрувати мутні та забарвлені розчини;
 • - можна визначати декілька компонентів одночасно.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >