Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Агропромышленность arrow Аналіз проблеми кислотної деградації ґрунтів

Характеристика потенціометричного методу аналізу

Ґрунтується на залежності величини рівноважного електродного потенціалу від активності речовини, що беруть участь в електрохімічній реакції або іонообмінному процесі, що протікає на електродах.

При цих вимірюваннях складають гальванічний елемент з індикаторного електрода та електрода порівняння і вимірюють електрорушійну силу.

В потенціометрії використовують 2 класи індикаторних електродів:

 • - електроди на між фазних границях яких протікають електронообмінні процеси;
 • - електроди на границях яких протікають іоннообмінні процеси такі електроди називають іон селективними (ІСЕ). Іон селективні або мембранні електроди мають напівпроникну мембрану - тонку пліку, яка буде відділяти внутрішню частину електрода від досліджуваного розчину. Напівпроникність мембрани полягає у її здатності пропускати йони тільки одного знаку заряду (або тільки катіони, або тільки аніони). А в багатьох випадках пропускати тільки Йони одного знаку в присутності інших йонів того ж знаку заряду.

Іон селективні електроди бувають:

 • - з твердими мембранами;
 • - з рідкими мембранами;
 • - з плівковими мембранами.

А також їх поділяють на:

 • - первинні (з кристалічними мембранами і скляні);
 • - з рухомими носіями;
 • - сенсибілізовані.

Пряма потенціометрія визначає активність йонів за величиною потенціалу індикаторного електрода. Якщо індикаторний електрод іон селективний то такий варіант методу називається іонометрією. Редоксометрія - це варіант методу прямої потенціометрії, при якому визначають окисно-відновні потенціали розчинів.

Переваги прямої потенціометрії:

 • - не змінюється склад досліджуваного розчину;
 • - метод високочутливий і непотрібне попереднє відокремлення визначуваного йона;
 • - метод можна легко автоматизувати:
 • - можна використовувати в дистанційному аналізі;
 • - обладнання недороге та доступне.

Потенціометричне титрування (непряма потенціометрія). Для проведення потенціометричного титрування потрібно мати індикаторний електрод, який реагує на зміну концентрації однієї з речовин, що бере участь в реакції титрування; електрод порівняння, магнітну мішалку та бюретку. Титрування здійснюють після додавання кожної порції титранту, вимірюють потенціал індикаторного електрода і далі будують криву титрування, далі визначають об'єм кінцевої точки титрування.

Індикаторні електроди:

 • - скляний, використовують при кислотно-основному титруванні;
 • - платиновий, використовують при окисно-відновному титруванні;
 • - іон селективний або металевий, використовують при осаджувальному та комплексометричному титруванні [4].

Переваги потенціометричного титрування:

 • - низька границя визначення, можна визначати концентрацію більш розбавлених розчинів;
 • - метод можна легко автоматизувати;
 • - можна титрувати мутні та забарвлені розчини;
 • - можна визначати декілька компонентів одночасно.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее