Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Агропромышленность arrow Аналіз проблеми кислотної деградації ґрунтів

Визначення обмінної кислотності методом Соколова

Метод застосовують для визначення обмінної кислотності та рухомого алюмінію в підзолистих та опідзолених ґрунтах. Суть методу. Із ґрунтово вбирного комплексу (ГВК) витісняють йони Н+ та Al3+ обробляючи ґрунт 1 н. розчином нейтральної солі (КCl). У розчині утворюються хлорид на кислота та хлорид амонію, який гідролітично розкладається з утворенням хлоридної кислоти і гідрооксиду амонію:

AlCl3+3H2O=Al(OH)3+3HCl.

Загальну обмінну кислотність визначають титруванням 0,01 н розчином NaOH:

HCl+NaOH=NaCl+H2O.

Після осадженняу витяжці алюмінію фторидом натрію визначають кислотність, спричинену тільки поглинутими іонами Н+. Після взаємодії алюмінію з фторидом натрію утворюється нейтральна комплексна сіль - креоліт Na3AlF6, яка випадає в осад:

AlCl3+6NaF=Na3AlF6+3NaCl.

За різницею між загальною обмінною кислотністю і кислотністю, зумовленою іонами гідрогену, визначають вміст алюмінію в ґрунті.

Визначення гідролітичної кислотності за Каппеном потенціометричним методом

Гідролітичною називають кислотність, зумовлену взаємодією ґрунту з розчином гідролітично лужної солі СН3СООNа. Як сіль сильної основи і слабкої кислоти СН3СООNа у водних розчинах гідролізує з утворенням іонів ОН-. Реакція відбувається до утворення слабкодисоційованої сполуки - оцтової кислоти. Гідроген ГВК реагує з іонами ОН-, утворюючи воду, а натрій заміщає гідроген. Це призводить до зміщення рівноваги гідролізу вправо й утворення додаткової кількості оцтової кислоти, яка еквівалентна кількості натрію, витраченого на витіснення гідрогену [4].

Кількість оцтової кислоти, що утворилася, визначають після титрування лугом. Слід зазначити, що в умовах лужного середовища в розчин переходять не тільки іони водню обмінної кислотності, а й іони водню, міцніше зв'язані з колоїдним комплексом ґрунту. Тому гідролітична кислотність - це сума актуальної й потенціальної кислотності. Експериментально встановлено, що при одноразовій обробці ґрунту СН3СООNа іони гідрогену витісняються не повністю. Величина гідролітичної кислотності в 1,75 рази більша.

Суть методу полягає в обробці ґрунту 1н розчином СН3СООNa у співвідношенні 1:2,5 з наступним потенціометричним взначенням кислотності добутої суспензії за допомогою рН-метра.

Визначення рН водної та сольової витяжки витяжки

Суть методу. Йони водню вільних кислот вилучають дистильованою водою при співвідношенні ґрунту до води 1:2,5 для мінеральних і 1:25 для торф'яних ґрунтів. Активність водню у витяжці визначають потенціометричним методом.

Визначення рН сольової витяжки. Суть методу полягає у виявленні обмінних йонів Н+ і Al3+ 1н. розчином KCl (рН=5,5...6) при співвідношенні ґрунту до розчину 1:2,5 для мінеральних ґрунтів і 1: 25 для торф'яних з наступним вимірюванням активності йонів водню потенціометричним методом [4].

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее