Вибір схеми й конструкції живлення антени

Визначення типу системи живлення

В якості живлючого хвилеводу ,а також для забезпечення лінійної поляризації використовуємо прямокутний хвилевід . Відомо, що основною хвилею лінії такої конструкції є Н10.

Розрахунок прямокутного хвилеводу

Для поширення у прямокутному хвилеводі тільки хвилі H10 внутрішній перетин прямокутного хвилеводу вибирають із умов:

0,95лмін?а?0,525лмах ;

b<0,5лмін

Із стандартизованої лінійки прямокутних хвилеводів вибираємо такий, що відповідає такій умові: a x b - 90х45 мм

Розрахунок загасання у прямокутному хвилеводі:

Раніше було розраховано висоту розміщення станції над поверхнею Землі: . Розрахуємо загасання у відрізку прямокутного хвилеводу довжиною 52.3м:

Тобто значення затухання амплітуди не перевищує 6 %. Такий показник доволі прийнятний, але зазначимо, що це досягнуто збільшенням собівартості матеріалів для виготовлення радіолінії з міді

Розрахунок пірамідального рупора (опромінювача параболоїда обертання)

В якості опроніючого пристрою РПА візьмемо пірамідальний рупор. Пояснення такого вибору:

ь можливість формувати ДН різної ширини;

ь широкодіапазональність

ь простота конструкції.

На наведеному нижче малюнку показана конструкція пірамідального рупора з відповідними позначеннями.

Розміри пірамідального рупора

Рис. 12. Розміри пірамідального рупора

Враховуючи попередні розрахунки геометричних параметрів РПА маємо, що:

Необхідно врахувати відбиття в рупорі, які виникають у двох перетинах: у розкриві рупора (Г1) і в горловині (Г2). Розрахуємо ці обидва коефіцієнти.

,

де :

k=49.8;

г=45.5;

Г1= 0.047

Обчислимо коефіцієнт відбиття від горловини рупора:

.

де Ze- еквівалентний опір:

,

де - довжина хвилі у хвилеводі

Отже Г2 = -3.092.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >