Визначення необхідного коефіцієнта підсилення антени

Раніше було отримано, що:

Робочий діапазон частот визначимо, як: , саме ці частоти були обрані як граничні, оскільки ширина смуги спектра стосовно робочої частоти становить частку близько 0,01%, що свідомо менше погрішності розрахунків.

· Робоча довжина хвилі:

· Максимальна довжина хвилі:

· Мінімальна довжина хвилі:

Для визначення характеристик антени використаємо найбільш характерні значення робочих параметрів апаратури РРЛ. Коефіцієнт, що визначає електричні параметри апаратур при передачі телефонії (смуга сигналу 0.1 МГц припускає використання системи саме для цих цілей): .

Потужності передавача й приймача, енергетичні властивості системи пов'язані між собою співвідношенням:

де:

, - відповідно потужність приймача й передавача;

- значення коефіцієнта підсилення антени на середній довжині хвилі;

, - КПД прийомного й передавального антенно-фідерного тракту;

- загасання сигналу на інтервалі, довжиною при робочій довжині хвилі без урахуванні впливу землі, тропосфери, А-Ф Тракту (загасання між приймальною й передавальною антенами);

- множник ослаблення вільного простору, дорівнює відношенню напруженості поля, спостережуваного в місці прийому при поширенні радіохвиль із урахуванням впливу землі й тропосфери, до напруженості поля в тім же місці при поширенні радіохвиль у вільному просторі.

При передачі багатоканальної телефонії із частотним ущільненням і частотною модуляцією мінімально припустима величина множника ослаблення:

де:

;

- максимально - припустима величина потужності теплових шумів у каналі в крапці з нульовим відносним рівнем, що може перевищувати значення , пВт, протягом не більше відсотків часу будь-якого місяця року;

- потужність всіх постійних складових шумів, що визначається типом використовуваних апаратур, кількістю інтервалів і структурою лінії й не міняється в часі, тому що шуми цього виду не залежать від рівня сигналу на входах приймачів проміжних станцій.

Відповідно до рекомендацій МККР, необхідно, щоб для апаратур рівень власних шумів для 80% часу не перевищував 7500пвт (при передачі телефонії).

Таким чином, максимальне значення , у першу чергу обумовлене наявністю завмиранням на трасі, приблизно можна вважати рівним:

.

Приймаючи (найбільш типове значення), КПД антенно-фідерного тракту відповідно до згаданої формули:

або

Тоді, коефіцієнт підсилення антени (при цьому візьмемо мінімальну довжину хвилі й отримаємо мінімально необхідний КНД і коефіцієнт підсилення, що задовольнить технічному завданню, оскільки передача сигналу йде на двох частотах) буде:

;

Після підстановки всіх відомих величин:

;

або ,

Тоді КНД антени:

або .

Для організації лінії зв'язку із заданими параметрами при використанні апаратури із зазначеними характеристиками необхідно використати антени з параметрами не гірше: , .

Аналізуючи отримані величини робимо висновок, що найбільш доцільно застосування рупорно-параболічної антени, що має максимальний коефіцієнт захисної дії (-65-75 дБ) з гостронаправленною ДН ( ). антена потужність випромінювання рупор

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >