Розрахунок конструкції антени й висоти її установки над поверхнею Землі

Розрахунок робочої частоти

Робочу смугу частот антени, що працює на прийом і передачу можна визначити по наступній рівності

При урахуванні того, що ширина спектра прийнятого сигналу дорівнює ширині спектра переданого сигналу, то останню рівність можна записати у вигляді: . Підставивши дані з умови, одержимо:

Розрахуємо робочу частоту коливань по формулі:

(2), де - середня частота передавача;

- середня частота приймача.

Робочу довжину хвилі визначимо по формулі:

, де з = 3 * 108 м/с - швидкість світла.

Розрахунок висоти установки над поверхнею землі

Ілюстрація зони Френеля

Рис. 3. Ілюстрація зони Френеля

Наявність різних предметів у поле випромінювання антен приводить до перерозподілу електромагнітного поля в просторі й до зміни параметрів антен. Найбільше часто поблизу антен перебувають плоскі провідні поверхні й особливо часто Земля. Суть проблеми в конкретному випадку відображена на ілюстрації.

Основним критерієм для розрахунку висоти підвісу антен є умова відсутності екранування перешкодами мінімальної зони Френеля при субрефракції радіохвиль. Як відомо, основна частина енергії передається «усередині» мінімальної (першої) зони Френеля, що представляє собою еліпсоїд обертання з фокусами в точках передачі/прийому.

Розподіл поля в зонах Френеля

Рис. 4. Розподіл поля в зонах Френеля

Радіус довільної зони в критичній точці прольоту:

де .

Таким чином, радіус першої зони Френеля:

Величину просвіту між Землею й нижньою границею першої зони приймемо рівну:

.

Тепер можна розрахувати мінімальну висоту підвісу антен:

З урахуванням повна висота підвісу складе: .

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >