Вибір конструкції антени

Сьогодні застосовіється два основні конструктиви рупорно-параболічних антен:

ь РПА пірамідального типу

ь РПА конічного типу

Випромінюючий розкрив S1 для першої є частиною кільцевої поверхні, по конфігурації достатньо близькою до трапеції. Кути розкриву рупорної частини антени не обов'язково рівні між собою. Внизу рупорної частини антени встановлений рупорний перехід, що слугує для сполучення з вертикально розташованим живлячим хвилеводом.

Схема РПА

Рис. 2. Схема РПА

Для РПА конічного типу випромінюючий розкрив антени S2 є кругом радіусу r. Внизу конічного рупора антени розташований рупорний перехід, що слугує для сполучення з вертикально розташованим живлячим хвилеводом.

В нашому випадку, беручи до уваги вигідний діапазон роботи антени та підходящий для заданої технічним завданням відстані коефіцієнт підсилення обираємо рупорно бараболічну антену пірамідального типу.

На практиці такі антени почали широко використовуватися при побудові безпровідних ліній передачі в країнах СНД і часто досі експлуатуються (хоча і замінюються або іншими типами антен, або вдосконаленими моделями вищеназванних).

Вихідні дані

Вихідні дані для проектування рупорно-параболічної антени РРЛ відповідно для варіанта завдання №0701:

Відстань між РРС, км

45

Середня частота передавача, ГГц

2,1

Середня частота приймача, ГГц

2,7

Потужність передавача РРС, Вт

2

Потужність сигналу приймача РРС, пВт

7

Ширина спектра сигналу передавача РРС, МГц

0,1

Поляризація сигналів передавача РРС

Лінійна горизонтальна

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >