Висновки

Давньоруське зодчество -- одна з найяскравіших сторінок історії художньої культури доби середньовіччя. Доба Київської Русі -- період розквіту давньоруської архітектури. Татаро-монгольська навала, хоча й завдала страшного удару передусім розвиткові такого монументального мистецтва як архітектура, але не знищила традицій, які згодом відновилися у будівництві на землях - спадкоємицях Київської Русі.

Давньоруські будівельні та художні надбання були тим безпосереднім ґрунтом, на якому формувалалася українська архітектура XIV - XV ст. Це спостерігається і в конструктивних прийомах, і в засобах художньої виразності.

Галицькі пам'ятки архітектури другої половини ХІІІ - першої половини XIV безперечно зберігають тренд розвитку давньоруського зодчества домонгольського періоду. Галичина продовжує традиційну майстерність будівничих білокам'яної архітектури стародавнього Галича в ренесансних спорудах львівської архітектури XVІ ст.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить