Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Журналистика arrow Дослідження українського інформаційного медійного контенту: психолого-соціальний вимір

Література

 • 1. Freedom of expression and information in the media in Europe [Electronic resource]. - Parliamentary Assembly. - 2001. -
 • 2. Available at: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRei/Xref-XML2 HTML-en.asp?fileid= 16888&lang=en
 • 3. Power of the visual image [Electronic resource]. - Parliamentary Assembly. - 1995. - Available at: http://assembly.coe. int/nw/xml/XRefX2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID= 15310&lang=en
 • 4. Куляс, І. Професійна якість українських теленовин [Текст] / І. Куляс // Телекритикa. - 2009. - Режим доступу: http://www.telekritika.ua/medialiteracy/2009-06-15/46224
 • 5. Череповська, Н. Візуальна медіа культура учнів ЗОШ [Текст] / Н. Череповська. - Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2010. - 155 с.
 • 6. Кушнарьов, С. В. Вплив засобів масової інформації на формування правосвідомості неповнолітніх: зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] / С. В. Кушнарьов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - № 2. - С. 24-31.
 • 7. Нагорняк, М. В. Як зробити новини привабливими (на прикладі повідомлень радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі) [Текст] / М. В. Нагорняк // Бібліотека Інституту журналістики. - Режим доступу: http://joumlib.univ.kiev.ua/index.php? act=article&article=2325
 • 8. Крайнікова, Т. С. Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів [Текст] / Т. С. Крайнікова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 43. - Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v43/36.pdf
 • 9. Cultural dimension of broadcasting in Europe [Electronic resource]. - Parliamentary Assembly. - 1987. - Available at: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp? fileid= 15101 &lang=en
 • 10. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Г. Кара-Мурза. - Москва, 2000. - 485 с.
 • 11. Корконосенко, С. Основы журналистики [Текст]: учебник / С. Корконосенко. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 287 с.
 • 12. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 1993. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
 • 13. Князев, А. Основи тележурналистики и телерепортажа [Текст]: уч. пос. / А. Князев. - Бишкек: Киргизско- российский славянский университет, 2001. - 34 с.
 • 14. Медіа-культура населення України [Текст] / за. ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольвд. - Київ, 2008. - 52 с.
 • 15. Набруско, В. Чи стане Україна господарем у власному інформаційному просторі? [Текст] / В. Набруско // Дзеркало тижня. - 2008. - № 34. - Режим доступу:
 • 16. Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 2014. - Режим доступу: http:// zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1227-18
 • 17. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 2015. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/674-19
 • 18. Декларація прав людини [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 1948. - Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_015
 • 19. Конституція України. Відомості Верховної Ради (ВВР) [Текст]. - Верховна Рада України, 1996. - № 30. - С. 141.
 • 20. Цвик, В. Л. Введение в журналистику [Текст]: уч. пос. / В. Л. Цвик. - изд. 2-е, доп. и пер. - Москва.: Изд- во МНЭПУ, 2000. - 77 с.
 • 21. Васильева, Л. А. Делаем новости! [Текст]: уч. пос. / Л. А. Васильева. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 114 с.
 • 22. Куляс, І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення; професійна етика журналіста-інформаційника [Текст]: практ. пос. / І. Куляс, О.Макаренко. - Київ: ХББ, 2006. - 120 с.
 • 23. Шнайдер, В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики» [Текст] / В. Шнайдер, П.-Й. Рауе; за заг. ред. В. Іванова. - К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2014. - 358 с.
 • 24. Наливайко, О. Повноцінний запуск Національної суспільної телерадіокомпанії очікується в другому кварталі 2016 року [Текст] / О. Наливайко // Урядовий портал. - 2015. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=248724631 &cat_id=244277212

Рекомендовано до публікації д-р філол. наук Харлан О. Д.

Дата надходження рукопису 24.12.2015

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее