Література

 • 1. Freedom of expression and information in the media in Europe [Electronic resource]. - Parliamentary Assembly. - 2001. -
 • 2. Available at: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRei/Xref-XML2 HTML-en.asp?fileid= 16888&lang=en
 • 3. Power of the visual image [Electronic resource]. - Parliamentary Assembly. - 1995. - Available at: http://assembly.coe. int/nw/xml/XRefX2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID= 15310&lang=en
 • 4. Куляс, І. Професійна якість українських теленовин [Текст] / І. Куляс // Телекритикa. - 2009. - Режим доступу: http://www.telekritika.ua/medialiteracy/2009-06-15/46224
 • 5. Череповська, Н. Візуальна медіа культура учнів ЗОШ [Текст] / Н. Череповська. - Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2010. - 155 с.
 • 6. Кушнарьов, С. В. Вплив засобів масової інформації на формування правосвідомості неповнолітніх: зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] / С. В. Кушнарьов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - № 2. - С. 24-31.
 • 7. Нагорняк, М. В. Як зробити новини привабливими (на прикладі повідомлень радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі) [Текст] / М. В. Нагорняк // Бібліотека Інституту журналістики. - Режим доступу: http://joumlib.univ.kiev.ua/index.php? act=article&article=2325
 • 8. Крайнікова, Т. С. Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів [Текст] / Т. С. Крайнікова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 43. - Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v43/36.pdf
 • 9. Cultural dimension of broadcasting in Europe [Electronic resource]. - Parliamentary Assembly. - 1987. - Available at: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp? fileid= 15101 &lang=en
 • 10. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Г. Кара-Мурза. - Москва, 2000. - 485 с.
 • 11. Корконосенко, С. Основы журналистики [Текст]: учебник / С. Корконосенко. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 287 с.
 • 12. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 1993. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
 • 13. Князев, А. Основи тележурналистики и телерепортажа [Текст]: уч. пос. / А. Князев. - Бишкек: Киргизско- российский славянский университет, 2001. - 34 с.
 • 14. Медіа-культура населення України [Текст] / за. ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольвд. - Київ, 2008. - 52 с.
 • 15. Набруско, В. Чи стане Україна господарем у власному інформаційному просторі? [Текст] / В. Набруско // Дзеркало тижня. - 2008. - № 34. - Режим доступу:
 • 16. Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 2014. - Режим доступу: http:// zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1227-18
 • 17. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 2015. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/674-19
 • 18. Декларація прав людини [Електронний ресурс]. - Верховна Рада України, 1948. - Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_015
 • 19. Конституція України. Відомості Верховної Ради (ВВР) [Текст]. - Верховна Рада України, 1996. - № 30. - С. 141.
 • 20. Цвик, В. Л. Введение в журналистику [Текст]: уч. пос. / В. Л. Цвик. - изд. 2-е, доп. и пер. - Москва.: Изд- во МНЭПУ, 2000. - 77 с.
 • 21. Васильева, Л. А. Делаем новости! [Текст]: уч. пос. / Л. А. Васильева. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 114 с.
 • 22. Куляс, І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення; професійна етика журналіста-інформаційника [Текст]: практ. пос. / І. Куляс, О.Макаренко. - Київ: ХББ, 2006. - 120 с.
 • 23. Шнайдер, В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики» [Текст] / В. Шнайдер, П.-Й. Рауе; за заг. ред. В. Іванова. - К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2014. - 358 с.
 • 24. Наливайко, О. Повноцінний запуск Національної суспільної телерадіокомпанії очікується в другому кварталі 2016 року [Текст] / О. Наливайко // Урядовий портал. - 2015. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=248724631 &cat_id=244277212

Рекомендовано до публікації д-р філол. наук Харлан О. Д.

Дата надходження рукопису 24.12.2015

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить