Програми новин - сутність сучасного телебачення

Кожна людина окремо і суспільство в цілому мають суверенне право на отримання фактів та новин, які їх цікавлять, без будь-яких обмежень (за винятком відомостей, що стосуються приватного життя). Це всеосяжне право визначено Декларацією прав людини [17] і зазначено у конституціях всіх демократичних держав, в тому числі України [18].

Регулярне отримання соціальної інформації стало необхідною умовою повноцінного існування в сучасному житті.

Особливо важливими в роботі телеканалів є інформаційні випуски новин - про те, що сталося в останні години в світі, або в тому регіоні, на який віщає певний канал. Всі інші телепередачі розташовуються в інтервалах між випусками новин.

Зрушення випуску новин з традиційного місця і часу в ефірі - подія надзвичайна.

Новинні повідомлення та новинні потоки - один з основних інструментів ЗМІ - найбільше зрозумілі та доступні людській спільноті і найбільше затребувані. Вони, як правило, розраховані на те, щоб викликати інтерес максимально широкої частини глядацької аудиторії. Це визначає підвищені вимоги до новин, їх якості та змісту.

Найпоширеніше ненаукове визначення новини приписується Джону Богарту і Чарльзу Дана: «Коли собака кусає людину, це не новина, тому що таке трапляється часто. Але коли людина кусає собаку, - це новина!» [19].

Науковці Еверетт Денніс і Джон Мерілл дають таке визначення: «Новина - це повідомлення, в якому представлений сучасний погляд на дійсність щодо конкретного питання, події чи процесу» [20].

В новині простежуються важливі для індивіда або суспільства зміни, те що цікавить аудиторію, залежно від внутрішніх і зовнішніх обмежень редакції. Новини - це результат щоденного сортування подій, які відбуваються за конкретний проміжок часу для створення швидкопсувного продукту.

Васильєва Л. А. у навчальному посібнику «Робимо новини» дає таке визначення новин: «Новини - продукт соціальний, що відображає спробу усвідомити, що ж відбувається в суспільстві» [20].

І. Куляс, О. Макаренко у посібнику «Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення; професійна етика журналіста-інформаційника» [21] головними стандартами вітчизняних теленовин визначили оперативність їхньої подачі, яка полягає у поданні інформації в найближчому ефірному випуску новин у найякіснішому вигляді, перевірці інформації у надійних джерелах (наприклад, ВВС вимагає перевірки події у двох надійних джерелах) [21], балансі думок - чіткому викладі позицій усіх сторін будь-якого конфлікту, аргументації позицій конфліктуючих сторін з усіх точок зору, неупередженому та доброзичливому ставленні до співрозмовників та респондентів, достовірності та простоті подачі інформації.

Російські автори С. Г. Корконосенко і Л. А. Васильєва доповнюють цей список ще такими стандартами: актуальність, суспільна значущість або інтерес, об'єктивність [20, 22].

У підручниках журналістики можна знайти справедливе судження про те, що преса (у тому числі електронна) виражає і формує громадську думку.

Новини умовно можна поділити залежно від того, різновид якої інформації зі сфери суспільства переважає в них, на політичні, культурні, новини шоу-бізнесу, економічні, наукові та ІТ, кримінальні новини, соціальні, спортивні, світські тощо.

Також новини можна поділити за належністю до території: міжнародні, новини відповідної країни, районні, місцеві та ін. Цей поділ є умовним, тому що новина зазвичай стосується декількох сфер суспільства, одна з яких переважає. Згідно такого поділу ми будемо здійснювати дослідження новин на найпопулярніших телеканалах України.

Теленовини регулярно звертаються до подій з негативним забарвленням і кількість їх збільшується, хоча світова практика така: випуск новин не повинен залишати у людей почуття безвиході та пригніченості [21].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >