Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Особливості оподаткування суб’єктів готельного бізнесу в Україні

Особливості оподаткування суб’єктів готельного бізнесу в Україні


Особливості оподаткування суб'єктів готельного бізнесу в Україні

Готельні послуги в Україні можуть надавати готелі та інші засоби, що надають послуги з тимчасового розміщення - фізичними або юридичними особами. На законодавчому рівні усім суб'єктам готельного бізнесу надається право вибору системи оподаткування. Готелі, як і будь-які інші підприємства, можуть на власний розсуд обрати систему оподаткування в межах запропонованих чинним законодавством. Обрана система оподаткування підприємством визначає необхідний штат бухгалтерів та їх кваліфікацію, порядок ведення звітності на підприємстві, ступінь ризику допущення помилок при веденні документації, податкове навантаження на підприємство, тобто безпосередньо впливає на організацію роботи підприємства. Тому дослідження даної теми є актуальним.

На сьогодні, згідно з діючим законодавством в сфері готельних послуг діють системи оподаткування, які зображено на рисунку 1.

У випадку, якщо готель зареєстровано у формі «фізична особа-підприємець», підприємство може бути платником Єдиного податку ІІ або ІІІ групи (залежно від кількості найманих працівників та обсягу річного доходу). Тоді ставка податку складає до 20 % мінімальної заробітної плати або 3 % доходу (5 % для тих, хто не сплачує ПДВ) відповідно. Юридичні особи можуть бути платниками Єдиного податку лише ІІІ групи, якщо їх річний дохід не перевищує 5 млн грн.

Перевагами спрощеної системи оподаткування є, по-перше, спрощений облік, тобто зменшення кількості та складності необхідної документації. Зменшується кількість податків, які має сплатити підприємство, і податковий тягар на підприємство. Відповідно, зникає необхідність стежити за усіма змінами податкового законодавства, які відбуваються досить часто. По-друге, підприємство само вирішує, чи реєструвати себе платником ПДВ. До того ж, для фізичних осіб-підприємців необов'язковим є використання РРО (якщо дохід не перевищує 1 млн грн).

Системи оподаткування суб'єктів готельного бізнесу в Україні (побудовано автором на основі джерела [1])

Рис. 1. Системи оподаткування суб'єктів готельного бізнесу в Україні (побудовано автором на основі джерела [1])

Проте, спрощена система накладає на підприємства певні обмеження (кількість працівників, річний обсяг доходу, способи сплати податку). Єдиний податок сплачується підприємством авансом, тобто не маючи гарантії отримання доходу у наступному періоді. Більш того, підприємство має сплачувати 50 % розміру Єдиного податку за кожного зареєстрованого найманого працівника.

Якщо підприємство є платником податків на загальній системі, то воно сплачує, в першу чергу, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок, а також військовий збір, податок на землю, туристичний збір (якщо останній встановлений органами місцевої влади).

Перевагою загальної системи оподаткування перед спрощеною є визначення бази оподаткування - чистого дохід - доходу за вирахуванням витрат. Тобто, якщо підприємство не має прибутку або є збитковим, воно не буде сплачувати податок на прибуток. Платники Єдиного податку мають його сплатити незалежно від результатів діяльності підприємства. До того ж, немає обмежень щодо обсягу річного доходу, кількості найманих працівників, видів діяльності, форми розрахунків та суб'єктів, яким продаються товари або надаються послуги.

Головним недоліком є те, що за умови вибору загальної системи оподаткування, підприємству доводиться вести складну, іноді суперечливу, звітність.

Таким чином, підприємствам надається право вибору системи оподаткування. Кожен з варіантів - загальна або спрощена система оподаткування - мають свої переваги та недоліки. Готельне підприємство самостійно робить вибір, який є найвигіднішим саме для нього, виходячи з масштабів функціонування, кількості працівників, статусу клієнтів, річного доходу тощо. Варто зазначити, що системи оподаткування неможливо розглядати окремо від системи обліку та аудиту, тобто ведення якої документації і звітності вимагає кожна з цих систем.

Отже, подальших науково-практичних досліджень потребують інструменти вдосконалення податкової політики на підприємствах готельного бізнесу націлені на оптимізацію податкових платежів, спрощення обліку та звітності.

Список використаних джерел

  • 1. Податковий кодекс України [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk
  • 2. Timar I. V. Hospitality services in Ukraine: current state, problems and prospects for further development / I. V. Timar / Economics, management, law: real ities and perspectives: Collection ofscientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. - С. 241-244.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее