Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Философия arrow Філософія, її походження, проблематика та функції

Філософія, її походження, проблематика та функціїПРАКТИКУМ З ФІЛОСОФІЇПЕРЕДМОВА Філософія, її походження, проблематика та функціїЗавдання 1. Поняття світогляду.Завдання 2. Взаємовідношення філософії та світогляду.Завдання 3. Особливості філософського мислення.Завдання 4. Співвідношення філософії із наукою, мистецтвом та релігією.Завдання 5. Структура філософського знання.Завдання 6. Функції філософського знання.Завдання 7. Особливості виникнення філософії.Завдання 8. Історична зміна предмету філософії.: ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУЗавдання 1. Особливості східного та західного типів філософствування.Завдання 2. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії.Завдання 3. Школи індійської філософії. Школа ньяя.Завдання 4. Школи індійської філософії. Школа санкх'я.Завдання 5: Школи індійської філософії. Школа вайшешика.Завдання 6: Школи індійської філософії. Школа чарвака-локаята.Завдання 7: Школи індійської філософії. Школа буддизму.Завдання 8. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю.Завдання 9. Ідеї даосизму.Завдання 10. Ідеї Конфуціанства.: АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯЗавдання 1.Особливості, умови формування та етапи розвитку античної філософії.Завдання 2. Розвиток ідей в античній натурфілософіїЗавдання 3. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії: софісти, Сократ, Платон та Арістотель.Завдання 4. Загальні риси та провідні школи пізньої античної філософії.: ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯЗавдання 1. Зміни у світогляді при переході від античності до середньовіччя. Для належного осмислення даного питання треба опрацювати деякі обрані середньовічні тексти.Завдання 2. Місце філософії у духовному житті середньовіччя.Завдання 3. Вихідні ідеї східної та західної патристики.Завдання 4. Схоластика і містика як напрями середньовічної філософії.Завдання 5: Загальні особливості епохи Відродження та її провідні філософські напрями.: ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУЗавдання 1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.Завдання 2. Методологічні пошуки Ф.Бекона та Р.Декарта.Завдання 3. Теорія пізнання Т.Г.Гоббса та Дж.Локка. Скептицизм Д.Юма, сенсуалістські максими Дж.Берклі.Завдання 4.Спіноза та Г.Лейбніц - тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію.Завдання 6. Б.Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини в світі.Завдання 7: Вихідні ідеї європейського Просвітництва.: НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯЗавдання 1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії, її особливості та здобутки.Завдання 2: І.Кант - засновник німецької класичної філософії.Завдання 3: Лінія розвитку ідей в німецькій класичній філософії після І.Канта.Завдання 4: Філософія Г.Гегеля.Завдання 5. Особливості філософії Л.Фейєрбаха. “Антропологічний принцип” його філософії.: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ ХІХ СТ.Завдання 1. Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної філософії.Завдання 2. Вихідні ідеї А.Шопенгауера та С.Кіркегора.Завдання 3. Напрями розробки “наукової філософії” у ХІХ столітті.Завдання 4. Вихідні ідеї філософії Ф.Ніцше.: ФІЛОСОФІЯ ХХ ТА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.Завдання 1. Загальна характеристика історико-філософського процесу в ХХ ст.Завдання 2. Сучасна методологія науки: неопозитивізм і постпозитивізм.Завдання 3. Антропологічні напрями: філософська антропологія, екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм.Завдання 4. Вихідні ідеї феноменологічної філософії.Завдання 5. Ідеї філософської антропології як течії західної філософії ХХ ст.Завдання 6. Психоаналітична концепція З.Фрейда; ідеї неофрейдизма.Завдання 7. Персоналізм як напрям антропологічної філософії ХХ ст.Завдання 8. Ідеї культурології у філософії ХХ ст.Завдання 9. Релігійна філософія ХХ ст.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее